Obec Ražňany


Páči sa mi táto stránka

Historický kalendár

Výročia v najbližšom týždni
1.6.1979 (37. výročie)
Pošta sa presťahovala z budovy kaštieľa do rodinného domu č. 220, ktorý OSS zakúpila za 128 000 Kčs,- od občianky Margity Tulejovej.
1.6.1912 (104. výročie)
V Raslaviciach sa narodil vdp. Štefan JUSKO, ktorý 18. októbra 1957 nastúpil na farský úrad v Ražňanoch, kde pôsobil 35 rokov.
1.6.1996 (20. výročie)
Začala sa veľká rekonštrukcia vo vnútri kostol. Omietky podlaha, elektroinštalácia, maľba. Ukončené to bolo až v 24.10.1996.
27.5.2000 (16. výročie)
Začali sa ľudové misie pod vedením bratov redemptoristov z Podolínca.
30.5.0 (2016. výročie)
G5Wob5 tdzhjyvascpy, [url=http://cnsbdouaclss.com/]cnsbdouaclss[/url], [link=http://bqdjetlblmjm.com/]bqdjetlblmjm[/link], http://mbpjjancdohb.com/

Ražniansky zvon

týždenník vydávaný Rímsko-katolíckym farským úradom a Obecným úradom v Ražňanoch, aktuálne číslo: Online náhľad dokumentu (15.05.2016-22.05.2016) (PDF)

Archív starších čísel

Liturgický poriadok

Týždeň: 23.05-29.05
Pondelok18:30
Streda18:30
Štvrtok18:30
Piatok18:30
Sobota18:30
Nedeľa8:00
11:00

Z fotogalérie

Herľany 8-10.4.2011

Prechádzka lesom.

Fotografií: 5055, pridaj foto

Dnes je: 25. 05. 2016, nachádzate sa: Úvodná stránka

Obec Ražňany

RAŽŇANY

Czech Republic Germany
Great Britain Italy
Slovakia Hungary

Geografická poloha obce

Naša obec leží v prekrásnom prostredí Šarišskej kotliny. Od okresného mesta Sabinov je vzdialená 2 km. Stred obce má nadmorskú výšku 350 m. Prvá písomná zmienka o usadlosti je z roku 1248, kedy sa spomína ako súčasť panstva hradu Šariš. Pravdepodobne z dvoch usadlostí Nyars a Ardo vznikla postupne obec Ňaršany (1427 Nyars a Ardo - dve usadlosti, 1428 Ardo-Nyars, 1466 Nyarsardo, 1773 Narssany, 1920 Ňaršany, 1948 Ražňany). Už od roku 1863 sa v obci pestujú povestné "ňaršanské" čerešne v rozsiahlych čerešňových sadoch (Ortvane, Pace).

Viac info o obci →

SPRAVODAJSTVO

17.03.2016 » Začína veľkonočné obdobie
07.03.2016 » Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 05.03.2016 v obci Ražňany
24.02.2016 » XVII. ročník stolnotenisového turnaja
05.02.2016 » Karneval na ľade
05.02.2016 » Obecný ples 2016

Viac zo spravodajstva →

 
Informacna tabula Informacna tabula

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

[10. 05. 2016]

 

OBEC RAŽŇANY

 

     v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Materskej školy Ražňany

 

 

Kvalifikačné a iné predpoklady:

Ø  Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009  Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky                     pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.

Ø  Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Ø  Osobné a morálne predpoklady podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone  práce vo verejnom záujme.

 

 Požadované doklady:

Ø  prihláška do výberového konania (s uvedením presnej adresy, telefonického kontaktu),

Ø  doklady o vzdelaní – overené fotokópie,

Ø  profesijný životopis,

Ø  písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

Ø  doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

Ø  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

Ø  doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Ø  súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona            č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

    

     Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením

„Výberové konanie – riaditeľ MŠ Ražňany  – neotvárať“

do 31.05.2016 na adresu: Obec Ražňany, Obecný úrad, Ražňany 235, 082 61 Ražňany.

 

     Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zariadenia do výberového konania, oznámený písomne. 

 

 

 

Ražňany, 10.05.2016

                                                                                              Radovan Rokošný

                                                                                                  starosta obce

 

FOTOGALÉRIA

V poslednej dobe pribudlo do galérie:


Pridaj nové foto | Pozri celú fotogalériuZväcšit mapu
panoráma obce Ražňany pri Sabinove
Hlásenia
Vygenerované za: 0.0s, online čitateľov: 39
 
Technická realizácia: © WEBData s.r.o., 2002, Zákaz kopírovania obsahu bez súhlasu autora!, XHTML, PHP, CSS, MySQL, RSS