Obec Ražňany


Páči sa mi táto stránka

Historický kalendár

Výročia v najbližšom týždni
1.10.1901 (113. výročie)
Následkom predaja majetku Semsejovcov, sa patronátne právo na usadlos (obec) dostalo do rúk Ignáca Rosenfelda, židovského zemepána.
1.10.1997 (17. výročie)
Terénne úpravy okolo kostola.Zhotovený a vydláždený chodník.
2.10.1999 (15. výročie)
Vymenené vchodove dvere do kostola.Hlavný vchod,pod choruš a do sakristie.

Ražniansky zvon

týždenník vydávaný Rímsko-katolíckym farským úradom a Obecným úradom v Ražňanoch, aktuálne číslo: Online náhžad dokumentu (28.9.2013-5.10.2014) (PDF)

Archív starších čísel

Liturgický poriadok

Týždeň: 29.09-05.10
Pondelok18:00
Streda18:00
Štvrtok8:00
Piatok18:00
Sobota18:00
Nedeža8:00
11:00

Z fotogalérie

Z plesu Manželských večerov

1. Ročník

Fotografií: 4889, pridaj foto

Dnes je: 30. 09. 2014, nachádzate sa: Novinky → Spravodajstvo

Spravodajstvo a tlačové správy

1. sväté prijímanie

22.05.2005

Dňa 22. mája 2005 o 10:30 prijalo 1. sväté prijímanie v rímsko-katolíckom kostole v Ražňanoch 18 detí. Svate prijimanie foto Eucharistická výchova dieaa v rodine nezačína prípravou na prvé sväté prijímanie, ani tým, že rodičia vedú diea počas rozdávania svätého prijímania na požehnanie. Výchova začína dávno predtým. Začína príkladom rodičov, ich eucharistickým životom. Svojím nábožným a sústredeným prijímaním vplývajú na svoje diea a učia ho túžbe po sviatostnom Ježišovi. Našim prvoprijímajúcim prajeme veža sily s odvahy do ďalšieho života.

Pohžadom nášho objektívu:

foto1

foto2

foto3

foto4

Komentáre k článku

Dátum: 20.02.2010, Poslal: katka

bola som na prve svete prijmanie.

Dátum: 30.09.2014, Poslal: ytoE9KCd

Spoplatniť diskusie? Jednoznačne e1no pri počte viac ako 3 predspevky za deň. So sppoaltnenedm obsahu tiež neme1m proble9m, pokiaľ spomednanfd obsah bude ste1ť za to. Osobne to videdm tak, že sa ne1jde vcelku dosť zvedavfdch ľuded, ktored sa rozhodnfa vyskfašať, čo im to predplatne9 de1 navyše. Je už na subjektoch zapojenfdch do projektu, aby tfdchto ľuded presvedčili predplatne9 si predĺžiť.

Anonymné ohovárania a príspevky, ktoré budú porušova mravné zásady spoločnosti budú VYMAZANÉ!

Meno:

Komentár:

Príbuzné témy

14.12.2003 źudové zvyky na Luciu u nás a na okolí
15.11.2002 Genéza názvu obce Ražňany
05.01.2005 Mladí bratia Kolarčíkovci odprevádzajú žudí na druhý svet
05.05.2007 Spomienky vdp. Štefana Juska
25.08.2002 8.letecký deň v Ražňanoch

panoráma obce Ražňany pri Sabinove
Vygenerované za: 0.1s, online čitatežov: 32
 
Copyright: © Ing. Vladimír Štofaník, 2002, Zákaz kopírovania obsahu bez súhlasu autora!, XHTML, PHP, CSS, MySQL, RSS