Parkovisko pri obecnom úrade

vložený: 27.07.2020 15:39, upravený: 31.07.2020 11:40, čítaný: 373x

   Parkovisko pri obecnom úrade je už dlhodobo problematické kvôli zlému podložiu, ktoré je nestabilné a spôsobovalo nerovnosti na zatrávňovacích tvárniciach. Bola ohrozená hlavne bezpečnosť občanov, ktorí pri výstupe z motorových vozidiel často zakopávali do vyvýšených tvárnic. Aj z týchto dôvodov obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce vyčlenilo z rozpočtu na rok 2020 sumu 2.600,- € na rekonštrukciu parkoviska. Pri stavebných prácach sa hlavný dôraz kládol na dôkladné zhutnenie vrstiev kameniva v hrúbke 35 cm. Tvárnice lemujú osadené obrubníky, ktoré sú uložené v betónovom lôžku. Parkovacia norma nám umožnila vytvoriť päť parkovacích miest, ktoré sa od seba oddeľujú červenými farebnými kockami.

     Z dôvodu začatia sadových úprav v parku sa pri tejto rekonštrukcii vybudoval aj krátky prístupový chodník spájajúci spevnenú plochu pri OcÚ a parkový chodník s asfaltovým povrchom. Časť prác bola objednaná a realizovaná dodávateľom v sume 2.600,- € a pokládka zatrávňovacích tvárnic a okolité úpravy terénu vykonali pracovníci zamestnaní cez národný projekt: Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 2.


Parkovisko pri obecnom úrade
Fotogaléria k článku
Podobné články