Významné osobnosti

pripravujeme sekciu Významné osobnosti, Vaše tipy prosím posielajte na webmaster@raznany.sk

Aktuality a oznamy
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

vložené: 08.12.2017
Cestovný poriadok linky 708461 platný od 10.12.2017

vložené: 28.11.2017
Cestovný poriadok linky 707430 platný od 10.12.2017

vložené: 27.11.2017
Obecné kompostovisko

Obecný úrad oznamuje občanom, že obecné kompostovisko bude v tomto roku otvorené do 2.12.2017:

- v stredu 29.11.2017 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

- v sobotu 2.12.2017 od 12.00 hod. do 16.00 hod.

vložené: 27.11.2017
Výzva občanom

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

vložené: 16.11.2017