Aktuality a oznamy
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

vložené: 08.12.2017
Cestovný poriadok linky 708461 platný od 10.12.2017

vložené: 28.11.2017
Cestovný poriadok linky 707430 platný od 10.12.2017

vložené: 27.11.2017
Obecné kompostovisko

Obecný úrad oznamuje občanom, že obecné kompostovisko bude v tomto roku otvorené do 2.12.2017:

- v stredu 29.11.2017 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

- v sobotu 2.12.2017 od 12.00 hod. do 16.00 hod.

vložené: 27.11.2017
Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany

    Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany, ktoré sa uskutoční dňa 8.12.2017 o 19.00 hod. v spoločenskom pavilóne.

vložené: 27.11.2017
Mikuláš v našej obci
Mikuláš v našej obci

vložené: 27.11.2017
Výzva občanom

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

vložené: 16.11.2017
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

vložené: 10.11.2017
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 23.11.2017 v čase od 12.00 hod. do 15.30 hod. bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny.

vložené: 06.11.2017
Darovanie krvi

    Dňa 15.11.2017 (streda) sa uskutoční odber krvi mobilnou jednotkou NTS. Pozývame všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby prišli do pamätnej izby Štefana Onderča v čase od 8.00 do 11.00 hod..

vložené: 06.11.2017