Dokument zo 7.majstrovstiev SR v orbe v Ražňanoch

vložený: 19.01.2003 15:29, upravený: 19.01.2003 15:29, čítaný: 6849x

Slovenská spoločnosť pre orbu pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR a jeho Regionálneho odboru v Prešove spolu s ďalšími spolupracujúcimi organizáciami a spoločnosťami boli organizátormi v poradí už 7. majstrovstiev Slovenskej republiky v orbe. Tie sa uskutočnili v dňoch 19. a 20. septembra tohto roku na pozemkoch Agrodružstva Ostrovany, nachádzajúcich sa pri obci Ražňany a tvoriacich súčasť areálu športového letiska.

Na štart majstrovstiev sa postavilo celkom 21 oráčov, ktorí poväčšine postúpili ako víťazi krajských súťaží v orbe. Sily si zmerali najlepší seniori a juniori z jednotlivých krajov, vlaňajší majstri Slovenska v orbe konvenčným a otočným pluhom, domáci oráč a dvaja prizvaní oráči s otočnými pluhmi. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii konvenčná orba súťažili osemnásti oráči (z toho sedemnásti s dvojradlicovým a jeden s trojradlicovým pluhom) a v kategórii orba do klina orali traja oráči s dvojradlicovými otočnými pluhmi. Súťažilo sa podľa pravidiel Slovenskej spoločnosti pre orbu pre rok 2002, ktoré pre každú súťažnú kategóriu predstavujú 15 hodnotených kvalitatívnych ukazovateľov. V oboch hodnotených kategóriách si najlepšie počínali minuloroční majstri, pri konvenčnej orbe Daniel Neštický z Poľnohospodárskeho družstva Zavar a pri orbe do klina Jaroslav Bačišin z Agro-Bain Šarišké Michaľany, ktorí svoje vlaňajšie prvenstvo obhájili. Medzi juniormi, ktorí boli okrem celkového hodnotenia posudzovaní aj osobitne, bol najlepší Gabriel Kabók z SOUP Dvory nad Žitavou. Prácu zručných oráčov ocenil priamo na mieste aj Pavel Koncoš, minister pôdohospodárstva SR.

Súčasťou majstrovstiev Slovenska v orbe boli viaceré odborné a kultúrne podujatia. Spoločnosť KWS Semena Záhorská Ves, generálny partner 7. majstrovstiev SR v orbe, zorganizovala Deň kukurice KWS s ukážkami pestovaného sortimentu kukurice a mnohými atrakciami pre malých aj veľkých návštevníkov, uskutočnil sa Deň poľa AGRION-u s ukážkami techniky na spracovanie pôdy, sejbu, hnojenie a ochranu rastlín, pri ktorých sa predstavilo viac ako tridsať výrobcov a predajcov strojov, v spolupráci s odbornými učilišťami a poľnohospodárskymi strednými školami organizoval AGROINŠTITÚT v Nitre súťaž v jazde zručnosti pri ovládaní traktora s prívesom. Na hlavnej tribúne sa po celý deň striedali folklórne súbory a ďalší umelci. Uvedené podujatia vhodne dopĺňali samotnú súťaž a aj vďaka ním účastníci majstrovstiev odchádzali z tejto odborno-spoločenskej akcie spokojní.

Pri slávnostnom vyhodnotení 7. majstrovstiev SR v orbe symbolickú štafetu organizátora nasledujúcich majstrovstiev prevzali na seba zástupcovia spoločnosti Agropartner Plavecké Podhradie a Regionálneho odboru MP SR v Bratislave. Podujatie 8. majstrovstiev SR v orbe by sa malo uskutočniť na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Kaplná.


doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Dokument zo 7.majstrovstiev SR v orbe v Ražňanoch
Podobné články