Nevydarená dražba na poľnohospodárskom družstve Ražňany

vložený: 07.07.2000 07:23, upravený: 07.07.2000 07:23, čítaný: 6861x

(zdroj Korzár) Prešov/Ražňany - Exekúcie, dražby a likvidácie majetku sa stávajú čoraz častejším pojmom našich čias. Nuž, veľakrát je exekúcia jediný spôsob, ako sa môžu veritelia dostať aspoň k časti svojich peňazí a kupujúci zase lacnejšie k nejakému hnuteľnému, či nehnuteľnému majetku. Aj súkromný podnikateľ Jozef Németh z Trebišova, podnikajúci s poľnohospodárskou technikou, sa rozhodol využiť dražbu hnuteľných vecí poľnohospodárskeho družstva v Ražňanoch. Dražba sa uskutočnila v piatok 12. mája na pôde družstva. Podnikateľ Németh sa zaujímal o traktory a obilný kombajn.

"Už začiatok dražby bol zaujímavý," povedal nám J. Németh. "Keď sme prišli do budovy, opýtali sme sa istého človeka, kde sa má dražba konať. Dotyčný pán sa predstavil ako súdny exekútor a pýtal sa nás o čo máme záujem. Keď sme mu povedali, že nám ide o niektoré hnuteľné veci, hneď nám povedal, aby sme niektoré veci nedražili, lebo o traktor má záujem jeho bratranec a o kombajn má tiež istá osoba veľký záujem, pretože dotyčný pôjde v dražbe do veľkých výšok. Už to nám bolo podozrivé."

O ďalšom priebehu dražby nám J. Németh povedal, že dražba sa začala s meškaním a tiež, že okrem hnuteľných vecí, sa dražil aj dobytok. O dobytok mala podľa jeho slov záujem istá firma z Trebišova, ktorú zastupoval doktor práv, ktorý má byť bývalým kolegom exekútora. "O druhej sme tam boli (dražba sa mala začať o 14. hodine - pozn. red.) viacerí dražitelia. Podľa zákona sa dražba mala začať načas. No, keď s pol hodinovým oneskorením došiel spomínaný zástupca firmy z Trebišova, až potom sa dražba začala. Vydražili sme šesť položiek a po vydražení sme zaplatili 490 000 korún. Hneď po dražbe sme peniaze zložili exekútorovi a ten nám povedal, že po veci si môžeme ísť hneď s jeho pracovníkmi," vykreslil situáciu J. Németh.

Keď však dražitelia prišli za pracovníkmi exekútora, dozvedeli sa, že po 16. hodine majú "padla". Náš dražiteľ, ale aj tí ostatní, si chceli vydražené veci zobrať sami. Predseda družstva im však oznámil, že im ani jednu vec nevydá. Oznámil im, že dražba bola protiprávna a veci nevydá. S týmto oboznámili dražitelia exekútora a dohodli sa s ním, že hneď v pondelok príde exekútor aj s policajnými orgánmi a veci im vydajú. K vydraženým traktorom a kombajnu sa už dražiteľ nedostal ani v pondelok, ani v utorok, ani neskôr, keďže predseda družstva podal voči priebehu exekúcie námietky. Tým pádom exekútor postúpil celý spis Okresnému súdu v Prešove, ktorý mal rozhodnúť o námietkach. Doteraz, po viac ako mesiaci, okresný súd nerozhodol. Pán Németh nemá ani peniaze ani traktory a kombajn, o ktorý mu ide najviac, zvlášť teraz pred žatvou.

Zaujímavé z pohľadu dražiteľov bola i ďalšia skutočnosť. Na celkovú vydraženú sumu, im exekútor ešte pripočítal 23 - percentnú DPH. Pritom podľa informácií, ktoré si dražitelia overovali aj na exekútorskej komore v Banskej Bystrici, vydražená cena má byť včítane DPH. Domnieva sa, že ho exekútor poškodil o sumu DPH, ktorá predstavuje asi 90 000 korún.

"Pre nás ako dražiteľov hnuteľných vecí, je celá záležitosť bezpredmetná. Ide fakticky o to, či exekútor vo veci bude môcť ďalej konať. Exekútor sa vyhovára na súd, lebo súd musí rozhodnúť o námietkach. Vedenie družstva naopak tvrdí, že udelenie príklepu uznáva, tiež však čaká na rozhodnutie súdu. Súd ale zatiaľ nekonal. Keď sme boli za predsedom senátu, dozvedeli sme sa, že sudkyňa Pavčeková je na dovolenke. Jednoznačne však vlastnícke práva k používaniu vecí prešli príklepom exekútora z družstva na nás, vydražiteľov," vyjadril sa J. Németh.

Keďže sme chceli poznať názor vedenia družstva obrátili sme sa na jeho predsedu. Ten nám povedal, že doteraz nedostali od exekútora žiaden účtovný doklad o vydražených veciach. "My ani nevieme, ktoré traktory sa predali," povedal nám predseda Pavol Vaško. Na našu otázku, či družstvo i naďalej používa predané traktory, odpovedal, že používajú všetky traktory. Nemajú doklad o tom, ktoré boli predané.

Potvrdil nám tiež, že podali námietku voči priebehu exekúcie. Na našu otázku, čo konkrétne bolo v rozpore nám nevedel presne uviesť. Podľa neho však rozhodne došlo k porušeniu zákona tým, že sa dražil dobytok. Dobytok podľa neho nemôže byť predmetom dražby. "Exekútor tiež nemôže dať do dražby viac traktorov, ako je stanovený minimálny počet pre vykonávanie prác. Aj napriek tomu, exekútor dal do dražby väčší počet traktorov," skonštatoval predseda Vaško. Na vysvetlenie uviedol, že platí, že na 150 hektárov pôdy musí byť vedený v majetku družstva jeden traktor.

Návrh na exekúciu na majetok družstva podali Okresný úrad práce v Sabinove a tamojší obecný úrad pre neplatenie odvodov do Fondu zamestnanosti (dlh 600 000 korún), respektíve daní z nehnuteľností (dlh 800 000 korún). Je však otázne, kedy však k svojim peniazom prídu, pretože o námietkach PD Ražňany sudkyňa Apolónia Pavčeková doposiaľ nerozhodla. Opýtali sme sa jej aký je dôvod tohoto zdržania. "Hlavná príčina je vysoká zaťaženosť súdu a najmä tých námietok proti exekúciám je strašne veľa. Ale táto vec sa vybavuje protekčne, pretože vydražiteľ bol aj za predsedom okresného súdu, aj za jeho námestníčkou, takže v tejto veci sa uprednostnene koná," uviedla A. Pavčeková.

Keďže J. Németh apeloval najmä na to, že preňho je prioritnou záležitosťou dostať k faktickému vlastníctvu kombajnu, ktorý potrebuje na rozbiehajúce sa žatevné práce a preto túto záležitosť považuje za urgentnú, opýtali sme sa aj na spôsob vybavovania takýchto záležitosti. "Vybavujem ich podľa poradia ako prídu. Sťažovatelia sú na tom oveľa lepšie, lebo aby sa predchádzalo sťažnostiam, tak sa to potom promptnejšie vybavuje," znela odpoveď A. Pavčekovej. Lenže kedy v tejto veci bude rozhodnuté?- chceli sme počuť. "Nie ste účastníkom konania, tak vás o tom nebudem informovať. Moja zapisovateľka momentálne maróduje, takže naozaj neviem," uviedla A. Pavčeková a dodala: "Súd nemôže zodpovedať za všetky vzťahy, aké existujú. Vydražiteľ vedel, do čoho ide. Určite je znalý svojich práv a povinnosti a aj s takouto alternatívou musel počítať."

Iveta BENKOVÁ/Jaroslav SUŠKO

Nevydarená dražba na poľnohospodárskom družstve Ražňany
Podobné články