Obec získala nenávratný finančný príspevok

vložený: 01.03.2017 09:46, upravený: 01.03.2017 09:51, čítaný: 2093x

     Obec Ražňany požiadala o vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Hospodársky pavilón v MŠ“ ešte v roku 2014. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 25.7.2014. Niekoľko krát obec požiadala o dotáciu z Environmentálneho fondu, no neúspešne. V roku 2016 Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na zníženie energetickej náročnosti budov v operačnom programe Kvalita životného prostredia, do ktorej sa obec zapojila. Deň pred štedrým dňom prijala rozhodnutie o schválení žiadosti s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 216.562,- €, pričom celkové oprávnené výdavky  projektu boli schválené vo výške 227.960,- €. Obec sa finančne podieľa  5 % spolufinancovaním, čo predstavuje sumu  11.398,- € z oprávnených výdavkov. Z poskytnutého finančného nenávratného príspevku sa zateplí obvodový plášť, strešný plášť, vymenia sa otvorové konštrukcie a zrekonštruujú sa ostatné časti (solárne panely, výmena kotlov a rozvodov, rekuperácia). Obec dňa 28.2.2017 podpísala zmluvu, ktorá bude následne zverejnená v centrálnom registri zmlúv. V ďalších dňoch prebehne kontrola verejného obstarávania. Zhotoviteľ by s prácami mohol začať v mesiaci apríl a dielo ukončiť do piatich mesiacov od prevzatia stavby.


Obec získala nenávratný finančný príspevok
Fotogaléria k článku
Podobné články