Obec Ražňany : kalendár udalostí

(1.7.1997) Začína pôsobiť ako administrátor farnosti Vdp.Peter Rákoš.

Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

(30.6.2002) Pán kaplán Kertys Martin sa lúči s veriacimi.Odchádza z farnosti.

(29.6.2008) Pri svätej omši sa rozlúčil z farnosťou duch.otec a správca fary Ružbarsky Štefan.Pôsobil tu 6 rokov.

(27.6.1996) Veriaci s farnosti Ražňany navštivili hrob rodičov dôst.pána Bižaka v Poľsku.Pochovaný sú v dedinke Lapsze Wyšne

(26.6.2009) Veterná smršť postrhávala niekoľko striech okrem iného aj s farskej budovy.

(23.6.2007) Za 50 rokov kňazstva ďakoval pri sv.omši dôst. pán Mašľar František

(22.6.1997) Odchádza s farnosti dôst.pán Jenčo.Odchádza na štúdia do Francúzka.

(21.6.1907) Štefan Onderčo bol v kaplnke sv.Michala v Košiciach vysvätený za kňaza biskupom Dr. Augustínom Fischer-Colbriem.

(20.6.2010) Duchovný otec Pavol Bugoš pri svätej omši ďakuje za 25 rokov kňazstva

patrí sem: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo

nepatrí sem: silno znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán a keramika, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom

(15.6.2001) Rodák Juraj Jurica prijal prvý stupeň kňazstva - diakonát.

(14.6.1998) Mons.Fabian Anton odslúžil ďakovnú sv.omšu pri príležitosti 25 výročia kňazskej vysviacky.

(10.6.2000) Boli vysadené v okolí kostola okrasné stromčeky (tuje) a kvety do tvárnic okolo chodníka.

(6.6.1969) Výbor MS a niektorí starí hudobníci (Štefan Ceheľský, Štefan Župa za pomoci F. Rokošného zapožičali dychové nástroje z osvety Sabinov a tak založili Ražňanskú dychovku.

Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

(1.6.1996) Začala sa veľká rekonštrukcia vo vnútri kostol. Omietky podlaha, elektroinštalácia, maľba. Ukončené to bolo až v 24.10.1996.

(1.6.1912) V Raslaviciach sa narodil vdp. Štefan JUSKO, ktorý 18. októbra 1957 nastúpil na farský úrad v Ražňanoch, kde pôsobil 35 rokov.