Aktuality a oznamy
Vypaľovanie trávy

Upozorňujeme občanov, že zo zákona NR SR č. 314/2001 Zb. o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Občanov, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 231,- €         a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 99,- €, právnická osoba až do 16 596,- €.        V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie. Využite možnosť vývozu biologického odpadu na miestne kompostovisko, ktoré je otvorené v stredu od 14.00 hod. do 17.00 hod.            a v sobotu od 12.00 hod. do 16.00 hod. nachádzajúce sa na bývalom PD.

vložené: 12.10.2023