Izba Štefana Onderču

Obsah doplníme čoskoro.

Aktuality a oznamy
ČEREŠŇOBRANIE 2018
ČEREŠŇOBRANIE 2018

vložené: 20.06.2018
Matrika obce od roku 1780
Matrika obce od roku 1780

Internet už dnes ponúka aj možnosť nahliadnuť do najstarších zachovalých spisov kroník. My sme našli zatiaľ najstaršiu kroniku našej obce z roku 1780.

vložené: 09.05.2017