Ako znížiť nezamestnanosť

vložený: 12.05.2015 13:19, upravený: 12.05.2015 13:19, čítaný: 2279x

V našej obci v súčasnej dobe žije 1510 obyvateľov, no až 107 z nich je evidovaných na úrade práce. Nemôžu si nájsť prácu adekvátnu buď ich vzdelaniu alebo finančnému ohodnoteniu. Mnoho z občanov, ktorí sú v pracovnom pomere pracujú za minimálnu mzdu, ktorá je vo výške 380,- €.

Začiatkom roka obec vstúpila do jednania s úradom práce a využila možnosť zapojiť sa do národných projektov. Spolu sme zamestnali a dali prácu 23 ľuďom. Úrad práce cez § 54 schválil žiadosť pre 8 ľudí na dobu 6 mesiacov. Ich hlavnou náplňou je rozvoj obce. Obec sa podieľa na spolufinancovaní vo výške 5 %. Druhý projekt dobrovoľnícka činnosť nám pomohol zamestnať 3 ženy a 1 muža, ktorí sa budú venovať sociálnej oblasti. S pomocou implementačnej agentúry bol chválený národný projekt komunitné centrá, kde zamestnávame 2 pracovníkov.  Ďalší z národných projektov je Rodina a práca. Obec zamestnala 5 matiek na rodičovskej dovolenke, ktoré majú dieťa mladšie ako 6 rokov.  Posledný národný projekt pod názvom „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 3“ nám napomôže pri realizácii chodníka cez kultúrnu pamiatku park a čiastočnú rekonštrukciu kamenného múra. 4 pracovníci budú po dobu 6 mesiacov vykonávať tieto činnosti. Tieto národné projekty sú bez spolufinancovania obce.

     Aj takýmto spôsobom sa snažíme znížiť nezamestnanosť a tak napomôcť zvládnuť neľahké situácie, ktoré sa v bežnom živote vyskytujú. Obecný úrad praje veľa pracovného elánu novým zamestnancom.

Ako znížiť nezamestnanosť
Podobné články