Úradné dokumenty

Obec Ražňany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
14.12.2018 VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
23.11.2017 Zápisnica OcZ 13.10.2017 Zápisnice
23.11.2017 Uznesenia OcZ 13.10.2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [33.32K]
16.03.2018 Uznesenia OcZ 26.1.2018 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
19.10.2018 Zápisnica OcZ 12.10.2018 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
31.07.2019 Zápisnica OcZ 22.7.2019 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [347.20K]
18.09.2019 Zápisnica OcZ 13.9.2019 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [922.38K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia