DHZ Ražňany

DHZ Ražňany

DHZ Ražňany

O nás

Držiteľ medaily za príkladnú pracú , medaily za zásluhy ,čestne uznanie Ministerstva vnútra r.1998 za odstraňovanie následkov povodni r 1998.

Technika:

 • 25 RTOH ,protipovodňový vozík ,PPS 12, PPS športová úprava

Členská základňa:

 • 64 členov z toho 13 žien.

Výbor DHZ :

 • Leššo Ondrej – Predseda
 • Jusko Gabriel –Veliteľ
 • Eliaš Jozef - Preventivár
 • Karniš Marek-. Tajomník
 • Gaľa Stanislav - Hospodár
 • Karniš Ján - Strojník
 • Bérešova Martina –Kronikár
 • Novotná Anna – člen výboru
 • Mašľar Jozef - člen výboru
 • Galeštok Gabriel – člen výboru
 • Kišeľa Juraj -člen výboru

Kontrolná Revízna Komisia :

 • Basar Anton – Predseda KRK
 • Galeštok Pavol –člen KRK
 • Nehila Lukáš - člen KRK

V rámci DHZ je aktívne družstvo DHZO o počte 15 členov ktorý sa Podieľajú na zásahovej činnosti .

V terajšej dobe pracuje jedno družstvo mužov a jedno družstvo žien .

V roku 2O18 vyšla kniha o histórii a súčasnosti DHZ.

Taktiež sme organizátorom pohárovej súťaže : Memoriálu p. Cicmana tento rok (2004) už jeho 13. ročník, publikovaný v hasičskej tlači.

Aktivitu členov možno hodnotiť aj výsledkami či už v represii zásahoch a hodnotení OV.
Taktiež sa zbor zapája do rôznych kultúrnych akcii, poriadaných OÚ ale aj aktivít vyplývajúcich z jej plánu.

Zbor hľadá sebe podobných na nadviazanie spolupráce či už slovenské alebo zahraničné družstvá.

Z histórie

Ak sme predpokladali podľa doloženej písomnej formy historických záznamov rok vzniku DHZ Ražňany 1926, tak sme boli v omyle. Pri kontrole archivovaných dokumentov sme našli matričnú knihu, kde je okrúhla pečiatka z roku 1892 s názvom Obecný Hasičský Zbor.

O možnosti existencie OHZ Ražňany sme požiadali o overenie p. Blahoslava Lazorika, zamestnanca Technického múzea v Prešove, ktorý potvrdil možnosť, že je to pravdepodobné. OHZ sa spomína v hlavnej správe o zložení a štruktúre hasičskej organizácie Šarišskej župy z 25. júla 1894, kde sme boli zaradení v Horno-Torysskej hasičskej organizácii X. orkucanskej stotine s veliteľom Kirchmayer Gero, statkár z Jakubovian. Veliteľ oddielu bol Antolyik József, kňaz z Ražnian, veliteľ čaty Angelovicz András, učiteľ z Ražnian.

Keďže do roku 1896, keď sa organizujú župné hasičské zväzy - jednoty, boli tieto zbory organizované v rámci Uhorského krajinského zväzu založené v v Pešti 1870, aj OHZ v Ňaršanoch musela byť spolu so stanovami zaregistrované na ministerstve vnútra Uhorska. Nevyhnutnou podmienkou a uznávaným dokladom vzniku každého OHZ v tomto období bolo udelenie registračného čísla Ministerstvom vnútra Uhorska. Avšak vzniknuté okolnosti - požiar archívu v Pešti, nám zabránili dokladovať túto skutočnosť. No i napriek týmto skutočnostiam je možné rok 1892 považovať za vznik DHZ- OHZ v Ražňanoch.

V rokoch prvej svetovej vojny práca OHZ stagnovala, no i napriek tomu zbor prekonal aj túto prekážku, a v roku 1926 sa pridal k výzve Zemskej Hasičskej Jednoty zakladať DHZ - Dobrovoľné Hasičské Zbory.

Z mladšej doby činnosti DHZ sú známe osobnosti, ktoré už boli spomenuté v predošlom článku, a k doplneniu ešte osobnosti ako p. Jusko Ján, Karniš Vincent, -zaslúžilí členovia DPO.

Rok 1987 bol čiernym dňom organizácie, keď naše auto CAS 25 havarovalo v Zlatej Bani s posádkou dvoch súťažných družstiev. Po tejto nehode začala stagnácia činnosti zboru.

V roku 1989 sa skupina mladých členov zboru rozhodla aktivovať činnosť, a tak vznikol nový výbor DHZ pod vedením p. Lešša Ondreja a p. Fabiana Františka. Pod ich vedením sa zorganizovalo 7 súťažných družstiev. Zlepšila sa súčinnosť jednotiek s inými zbormi.

Terajší výbor s malými zmenami pracuje už druhé volebné obdobie, no s menším počtom súťažných družstiev.

DHZ je držiteľom vyznamenania Za Príkladnú Prácu, Za Zásluhy. Tieto ocenenia mu boli udelené za vzorné plnenie povinností v rámci DPO a prácu pri odstraňovaní následkov povodní v rokoch 1989, 2002,2006. Taktiež sme držiteľmi Čestného uznania Ministerstva vnútra z roku 1998.

Kronika zboru je písaná od roku 1989, kde v písomnej a fotografickej forme zaznamenávame rôzne činnosti a pamätné dni pre DHZ.

Aktuality a oznamy
10. ročník PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN

Občianske združenie CYKLOMARATÓ PREŠOV Vás 31. augusta 2024 pozývan na 10. ročník PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN.

Príloha
10. ročník PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN
vložené: 06.05.2024
ROZHODNUTIE - verejná vyhláška

vložené: 10.01.2024
Verejná vyhláška - rozhodnutie

vložené: 10.01.2024
ROZHODNUTIE (verejná vyhláška) o umiestnení líniovej stavby: „INS FTTH SABI 05 Uzovský Šalgov"

vložené: 22.12.2023