DHZ Ražňany

DHZ Ražňany

DHZ Ražňany

O nás

Držiteľ medaily za príkladnú prácu

Technika OÚ: Cas – 25, RTOH, PPS – 1500 (športová úprava)
Členská základňa: 67 členov, z toho 16 žien
Výbor DHZ:

 • Leššo Ondrej - predseda
 • Jusko Gabriel - veliteľ
 • Eliaš Jozef - preventivár
 • Repaský Peter - tajomník
 • Gaľa Stanislav - pokladník - hospodár
 • Leššová Martina - referent mládeže
 • Karniš Ján - strojník
 • Novotná Anna - člen výboru
 • Karnišová Lucia - člen výboru
 • Karniš Marek - člen výboru
 • Mašľar Jozef ml. - člen výboruKontrolná Revízna Komisia:

 • Mašľar Jozef st. - predseda KRK
 • Galeštok Pavol - člen KRK
 • Basar Anton - člen KRK

Aktívne sa zapájame do previerok pripravenosti DHZ a rôznych pohárových súťaži. DHZ Ražňany pozostáva zo 7 súťažných družstiev:

2 družstvá – mladí hasiči (deti)
2 družstvá – dorastenky, dorastenci
2 družstvá – muži, ženy
1 družstvo – muži nad 35 rokov

Taktiež sme organizátorom pohárovej súťaže : Memoriálu p. Cicmana tento rok (2004) už jeho 13. ročník, publikovaný v hasičskej tlači.

Aktivitu členov možno hodnotiť aj výsledkami či už v represii zásahoch a hodnotení OV.
Taktiež sa zbor zapája do rôznych kultúrnych akcii, poriadaných OÚ ale aj aktivít vyplývajúcich z jej plánu.

Zbor hľadá sebe podobných na nadviazanie spolupráce či už slovenské alebo zahraničné družstvá.

Z histórie

Ak sme predpokladali podľa doloženej písomnej formy historických záznamov rok vzniku DHZ Ražňany 1926, tak sme boli v omyle. Pri kontrole archivovaných dokumentov sme našli matričnú knihu, kde je okrúhla pečiatka z roku 1892 s názvom Obecný Hasičský Zbor.

O možnosti existencie OHZ Ražňany sme požiadali o overenie p. Blahoslava Lazorika, zamestnanca Technického múzea v Prešove, ktorý potvrdil možnosť, že je to pravdepodobné. OHZ sa spomína v hlavnej správe o zložení a štruktúre hasičskej organizácie Šarišskej župy z 25. júla 1894, kde sme boli zaradení v Horno-Torysskej hasičskej organizácii X. orkucanskej stotine s veliteľom Kirchmayer Gero, statkár z Jakubovian. Veliteľ oddielu bol Antolyik József, kňaz z Ražnian, veliteľ čaty Angelovicz András, učiteľ z Ražnian.

Keďže do roku 1896, keď sa organizujú župné hasičské zväzy - jednoty, boli tieto zbory organizované v rámci Uhorského krajinského zväzu založené v v Pešti 1870, aj OHZ v Ňaršanoch musela byť spolu so stanovami zaregistrované na ministerstve vnútra Uhorska. Nevyhnutnou podmienkou a uznávaným dokladom vzniku každého OHZ v tomto období bolo udelenie registračného čísla Ministerstvom vnútra Uhorska. Avšak vzniknuté okolnosti - požiar archívu v Pešti, nám zabránili dokladovať túto skutočnosť. No i napriek týmto skutočnostiam je možné rok 1892 považovať za vznik DHZ- OHZ v Ražňanoch.

V rokoch prvej svetovej vojny práca OHZ stagnovala, no i napriek tomu zbor prekonal aj túto prekážku, a v roku 1926 sa pridal k výzve Zemskej Hasičskej Jednoty zakladať DHZ - Dobrovoľné Hasičské Zbory.

Z mladšej doby činnosti DHZ sú známe osobnosti, ktoré už boli spomenuté v predošlom článku, a k doplneniu ešte osobnosti ako p. Jusko Ján, Karniš Vincent, -zaslúžilí členovia DPO.

Rok 1987 bol čiernym dňom organizácie, keď naše auto CAS 25 havarovalo v Zlatej Bani s posádkou dvoch súťažných družstiev. Po tejto nehode začala stagnácia činnosti zboru.

V roku 1989 sa skupina mladých členov zboru rozhodla aktivovať činnosť, a tak vznikol nový výbor DHZ pod vedením p. Lešša Ondreja a p. Fabiana Františka. Pod ich vedením sa zorganizovalo 7 súťažných družstiev. Zlepšila sa súčinnosť jednotiek s inými zbormi.

Terajší výbor s malými zmenami pracuje už druhé volebné obdobie, no s menším počtom súťažných družstiev.

DHZ je držiteľom vyznamenania Za Príkladnú Prácu, Za Zásluhy. Tieto ocenenia mu boli udelené za vzorné plnenie povinností v rámci DPO a prácu pri odstraňovaní následkov povodní v rokoch 1989, 2002,2006. Taktiež sme držiteľmi Čestného uznania Ministerstva vnútra z roku 1998.

Kronika zboru je písaná od roku 1989, kde v písomnej a fotografickej forme zaznamenávame rôzne činnosti a pamätné dni pre DHZ.