Pozemkové spoločenstvo Ražňany

Výbor združenia

Predseda: Mgr. Kamil Golodžej, Ražňany 415, tel: +421905552889, e-mail: k.golodzej@gmail.com
Tajomník – podpredseda: Peter Kvašňak
Členovia výboru: Rudolf Jusko, Jozef Jadviš, Ľudmila Bednárová 

Člen náhradník: Anton Tuleja

Predseda dozornej rady: Ľudmila Telesnická
Členovia: Ján Kožuško, Ondrej Eliáš

Člen náhradník: Jozef Nagy


oficiálny e-mail združenia: urbar.raznany@gmail.com

Najnovšie dokumenty: