Spravodajstvo a tlačové správy

Pomoc Ukrajine

[22.04.2022]      Vzhľadom na situáciu v susednej Ukrajine sa sociálni pracovníci v obci Ražňany v spolupráci s obcou Ražňany rozhodli zrealizovať humanitárnu  zbierku pre občanov, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny. Najprv si zistili u Červeného kríža, čo potrebujú akútne, na čo sa majú zamerať. Za pomoci pracovníkov obecného úradu ...


Revitalizácia zóny obce

[31.03.2022]     Obec Ražňany už dlhodobo uvažuje o možnosti využitia verejného priestranstva v smere na Uzovský Šalgov známe z minulých rokov ako časť vedľa „Antalovca“. V súčasnej dobe sa tento priestor v lete udržuje kosením. Návrhov na využitie bolo viac, medzi ne patrilo vybudovanie športového areálu, mal tam vyrásť sad „Ňaršanských čerešní“, predajňa potravín alebo požiarna zbrojnica. ...


Balíky priamo pri obecnom úrade

[23.02.2022] Z dôvodu zvýšeného záujmu občanov o internetový predaj a obmedzenej možnosti pri nákupe tovaru a z dôvodu pandémie sme sa rozhodli využiť ponuku spoločnosti PACKETA a vyčleniť priestor pri obecnom úrade na osadenie zariadenia slúžiaceho na preberanie a doručovanie zásielok (balíkov). Z – BOX je samoobslužné výdajné miesto PACKETY, vďaka ktorému už nikde nemusíte čakať kým Vám ...


Korčuľovanie v parku

[08.02.2022]      Mesiac január umožnil z pohľadu teplotných rozdielov pripraviť ľadovú plochu v miestnom parku, a tak umožniť všetkým, ktorí obľubujú korčuľovanie „oprášiť korčule“ a prísť si po dlhej dobe obmedzení rekreačne zašportovať. Nočné teploty síce neklesali pod – 10 ˚C ako to bolo pár rokov dozadu, ale aj tak obec v spolupráci s členmi hasičského ...


Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Pečovec

[10.12.2021]     Dôvodom stavebných úprav miestnej komunikácie v našej obci bol nevyhovujúci technický stav tejto cesty a zámer obce obnoviť ju do prevádzky schopného stavu s dôrazom na zlepšenie užívateľských parametrov. Obnovili sa asfaltové vrstvy predmetného úseku, urobila sa úprava a dostavba cestných obrubníkov, vyriešilo sa odvodnenie vozovky a upravili sa šírkové pomery. Celková dĺžka stavebných úprav ...