Spravodajstvo a tlačové správy

MIKULÁŠ 2019

[21.02.2020]      Z dôvodu „nepriaznivých poveternostných podmienok“ k nám Mikuláš dorazil s krátkym oneskorením. V nedeľu 8.12. boli všetky deti, ktoré prišli do miestneho kostola plné očakávania, či sa ho dočkajú. Mikuláš nesklamal a presne o 15.00 hod. navštívil aj našu obec. Po prvotných príhovoroch Mikuláša a duchovného otca, deti porozprávali o svojich zážitkoch v priebehu roka. Samozrejme všetci boli ...


Rekonštrukcia kaštieľa

[19.02.2020]     Obec Ražňany už viac rokov hľadala možnosť zapojenia sa do výzvy na rekonštrukciu budovy kaštieľa. Ak by využila financovanie z vlastných zdrojov musela by požiadať o úver alebo financovanie stavby rozdeliť na viac ročné obdobie. Všetky ostatné aktivity by museli počkať. V roku 2017 bola vyhlásená výzva Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, do ...


Ražňany – miestna komunikácia

[18.02.2020]      Obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na úpravu miestnej komunikácie okolo MŠ. Dôvodom úpravy bol nevyhovujúci technický stav a zámer obnoviť cestu do prevádzky schopného stavu s dôrazom na zlepšenie užívateľských parametrov. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie, ktorá prešla rekonštrukciou bola 486 m so šírkovým usporiadaním 4,5 – ...


Mesiac október – Úcta k starším

[17.02.2020]     Spoločenský pavilón, v ktorom sa organizujú obcou všetky spoločenské akcie  bol v októbri rezervovaný pre naše mamky, ockov, babky a dedkov. Prijali pozvanie obce a zúčastnili sa posedenia pri šálke kávy s programom, ktoré pre nich pripravili deti a žiaci navštevujúci materskú a základnú školu. Do programu sa zapojili aj folklórne súbory Hoľanga a Ňaršanka, ktorí svojim ...


Zateplenie šatní futbalového ihriska

[06.12.2019]      Obec Ražňany bola úspešná pri podávaní žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na zateplenie obecnej budovy na futbalovom ihrisku. Z výjazdového rokovania vlády nám bola pridelená finančná čiastka vo výške 8.000,- € a z Slovenského futbalového zväzu finančná čiastka 6.000,- €. Víťaznej firme, ktorá vzišla z verejného obstarávanie obec zaplatila za stavebné práce sumu 11.000,- ...