Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor Ražňany

vložený: 16.10.2017 08:12, upravený: 26.10.2017 07:52, čítaný: 2353x

   Z dôvodu vybudovania, respektíve dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu sa obec Ražňany zapojila do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra v tejto výzve bola aj úspešná. Celkové oprávnené výdavky na aktivitu schválilo Ministerstvo vnútra vo výške 109.939, 68 €.Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je 5 % - 5.496, 98 €. Skupina výdavkov je rozdelená na stavebné práce, ktoré sa uskutočnia v priestoroch pri kaštieli, kde sú v súčasnej dobe postavené garáže. Z navrhnutých stavebných prác sa upraví plocha areálu, vymení sa vstupná brána, náterom sa ošetrí plot a vysadia sa okolo miestneho parku okrasné dreviny. Na činnosť zberného dvora sa zakúpi z hnuteľných vecí 6 veľkoobjemových kontajnerov a na prevoz kontajnerov je zabezpečené finančné krytie na dopravné prostriedky – traktor a nosič kontajnerov. Vybuduje sa aj jedno stojisko, ktoré bude umiestnené pri kríži smerom k rómskej osade, ktoré bude slúžiť na dočasné uloženie kontajnera. Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je naplánovaná na obdobie 09/2017 – 12/2017.
Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor Ražňany
Fotogaléria k článku
Podobné články