Obecný Ples 2013

vložený: 12.02.2013 19:40, upravený: 12.02.2013 19:40, čítaný: 4915x

Dňa 9. februára 2013 sa konal Obecný ples 2013 v našej obci. Plesu sa zúčastnilo 91 hostí, ktorých na začiatku plesu privítal duchovný otec našej farnosti spolu so starostom obce, ktorý zároveň aj oficiálne aj ples otvoril.

Moderátor plesu Tomáš Tuleja oboznámil hostí s programom plesu. V kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ, tanečný súbor HOĽANGA a krúžok spoločenských tancov pri MSKS Sabinov. Do tanca hrala hudobná skupina 3jo. Po chutnej večery a káve so zákuskom nasledovali hudobné kolá a súťaže. Po polnoci si účastníci plesu vyžrebovali tombolové ceny, ktoré do tomboly v počte 63 darovali sponzori plesu.

Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešný priebeh plesu.

 

Obecný Ples 2013
Fotogaléria k článku
Podobné články