Prekladanie hniezda bociana bieleho

vložený: 29.06.2017 11:12, upravený: 29.06.2017 15:44, čítaný: 2108x

     Už niekoľko rokov bocian biely hniezdi na bývalej kotolni Materskej školy. Z dôvodu schválenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu tejto budovy, pri ktorej bude komín zbúraný bolo potrebné uvažovať o novom vhodnom mieste. Umiestnenie nového hniezda bolo potrebné zvážiť z dlhodobého hľadiska, aby o niekoľko rokov nenastal problém kvôli znečisťovaniu alebo zavádzaniu hniezda. Navrhli sme umiestniť hniezdo v areáli škôlky na dostatočne vysokom bode dobre viditeľnom na samotnom betónovom stĺpe vysokom 8 metrov. Podmienkou premiestnenia bolo tiež zabezpečenie kovovej podložky pod hniezdo, ktoré nám poskytla Štátna ochrana prírody Prešov. V čase keď sa prekládka uskutočnila t. j. 20.6.2017 sa v hniezde nachádzali 3 mláďatá. Obec požiadala o stanovisko odborníkov k danej problematike. Prekládku hniezda je možné uskutočniť vo výnimočných prípadoch aj v hniezdnej dobe v čase výchovy mláďat vo veku 15 – 25 dní od vyliahnutia. Pomocou vysokozdvižnej plošiny RNDr. Fulin, CSc. preložil mláďatá do dočasnej prepravky a zniesol ich na pripravenú plachtu na zem. Mláďatám na nohy upevnil zovretím plastový odčítavací prúžok. Umiestnením ornitologického krúžku na nohu bociana sa po spozorovaní bociana dozvedáme odkiaľ, kam priletel a aký je jeho vek, či sa vracia na to isté hniezdo dlhodobo. Po tomto úkone už mláďatá premiestnil do novo postaveného hniezda. Bociany niekoľko krát obletovali svoje mláďatá a asi po dvoch hodinách prisadli na hniezdo. Celú túto činnosť dôkladne sledoval aj zoológ  p. Ing. Roman Trojčák zo Štátnej ochrany prírody Prešov. Túto nie každodennú udalosť si prišli pozrieť aj deti z MŠ a žiaci z CZŠ.


    Obecný úrad ďakuje za ústretovosť Štátnej ochrane prírody Prešov a za odborné zvládnutie prenesenie hniezda RNDr. Fulinovi, CSc..

    

Prekladanie hniezda bociana bieleho
Fotogaléria k článku
Podobné články