Ražnianski hasiči sa dočkali

vložený: 20.07.2021 14:52, upravený: 20.07.2021 14:56, čítaný: 1085x

    Obec Ražňany zaslala na Ministerstvo vnútra SR prvú žiadosť ešte pred šiestimi rokmi a žiadala prideliť Dobrovoľnému hasičskému zboru v Ražňanoch zásahové motorové vozidlo. Dôvodom žiadosti bola nutnosť vynoviť vozový park. Vozidlo Škoda 706 bolo už dávno za hranicou životnosti a len vďaka zanieteným jednotlivcom sa darilo udržiavať zásahové vozidlo schopné výjazdu. V priebehu mesiaca jún prišla potešiteľná správa, že 16.6.2021 pri športovej hale v Prešove bude prezident HaZZ plk. Ing. Pavol Mikulášek odovzdávať zborom nové vozidlá značky IVECO CAS 15 a Obec Ražňany patrí medzi pozvaných účastníkov. Zmluvu o výpožičke v zastúpení prezidentom HaZZ a starostom obce podpísali zúčastnené strany dňa 14.6.2021. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnili predseda DHZ Ondrej Leššo, vodič a strojník Ján Karniš a starosta obce Radovan Rokošný. Dňa 11.7.2021 sa pri miestnom kostole po sv. omši posvätilo nové vozidlo za prítomnosti veriacich. Duchovný otec poprial zboru málo zásahov na novom vozidle a poďakoval im za účasť pri celoročných obradoch v kostole. Predseda DHZ Ondrej Leššo podaroval duchovnému otcovi knihu DHZ RAŽŇANY 1892 – 19216 - 2017 a kyticu kvetov. Poďakoval za slávnostné posvätenie.

    Prajeme si, aby nové vozidlo využívali naši hasiči hlavne na výcvik svojich členov a súťaže, ktoré v priebehu roka prebiehajú a aby bolo zásahov čím menej.


Ražnianski hasiči sa dočkali
Fotogaléria k článku
Podobné články