Vážení občania, blíži sa vykurovacia sezóna

vložený: 17.10.2012 09:43, upravený: 17.10.2012 09:43, čítaný: 2382x

Vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov v rodinných domoch. Opäť sú tu prvé mrazy a občania sa začali zaoberať tým, ako si svoje domovy dostatočne vyhriať. Každý rok „vďaka“ technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch či v priestoroch s nimi súvisiacich.

V predchádzajúcom vykurovacom období od 01.09.2011 do 30.04.2012 bolo v okresoch Prešov a Sabinov zaznamenaných až 39 požiarov. Škody spôsobené týmito požiarmi sa vyšplhali na 19 740 eur, pri ktorých bola zranená 1 osoba. Najčastejšími príčinami vzniku týchto požiarov bolo vyhorenie sadzí v komíne (19 prípadov), obsluha tepelného spotrebiča pri varení (10 prípadov). Špára v komíne (1prípad), úlet iskier z komína (1 prípad). Zamurovaná časť drevenej stropnej konštrukcie v komíne (1 prípad) spôsobila v obci Šarišské Dravce požiar povaly rodinného domu v hodnote 5000 eur. Umiestnenie a neodborná inštalácia vykurovacieho telesa; dymovodu (5 prípadov). V rómskej osade v obci Torysa zhorela strecha a časť dreveného rodinného domu, pričom požiar poškodil aj okolité objekty. Spôsobená škoda bola za 4980 eur. Zlá obsluha vykurovacieho telesa (2 prípady). V obci Pečovská Nová Ves bola pri požiari poškodená strecha hospodárskej budovy v hodnote 2985 eur. Majiteľ ponechal bez kontroly spotrebič na tuhé palivo, v okolí ktorého boli rôzne horľavé látky.

Z uvedenej štatistiky vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach v rodinných domoch a obytných domoch, hasiči poskytujú občanom zopár dobre myslených rád:

  • komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a vyberanie pevných usadenín musí byť samozrejmosťou rovnako ako kontrola technického stavu,
  • nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,
  • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,
  • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,
  • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
  • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
  • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
  • nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,
  • pri elektrických spotrebičoch dávajte pozor, napr. v kúpeľni, na často používané infražiariče. Tie sa rozžeravia na vysoké teploty, a preto sa akékoľvek horľavé materiály vo vzdialenosti 1 m nesmú vôbec vyskytovať.
  • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Pamätajte – čas venovaný dodržiavaniu pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí. Dôsledné preventívne opatrenia Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť v danej problematike.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a záchrannému zboru v Prešove na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.

Spracoval: ppor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove

Vážení občania, blíži sa vykurovacia sezóna
Podobné články