Úradné dokumenty

Obec Ražňany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
29.06.2022 Záverečný účet obce Ražňany za rok 2021 SCHVÁLENÝ Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [1.08M]
29.06.2022 Rozpočet za rok 2021 ČERPANIE (príloha ku záverečnému účtu) Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [420.11K]
29.06.2022 Výročná správa obce Ražňany za rok 2021 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [1.16M]
29.06.2022 Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Ražňany za rok 2021 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [704.10K]
30.06.2022 Dodatok správy nezávislého audítora OcZ k výročnej správe za rok 2021 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [708.74K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia