Úradné dokumenty

Obec Ražňany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
26.01.2017 VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
14.12.2018 VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
16.12.2019 VZN č. 5/2019 obce Ražňany o miestnych daniach na území obce VZN stiahnuť Nahlad náhľad [435.83K]
16.12.2019 VZN č. 6/2019 obce Ražňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [432.53K]
16.12.2019 VZN č. 7/2019 obce Ražňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia z VZN stiahnuť Nahlad náhľad [358.80K]
25.08.2020 NÁVRH VZN obce Ražňany č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ražňany, ZaD č. 6/2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [209.24K]
14.09.2020 VZN č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ražňany, ZaD č. 6/2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
16.12.2021 VZN č. 6/2021 o miestnom poplatku za rozvoj VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
05.10.2022 Príloha k VZN č. 3/2022 - Záväzná časť, Zmeny a doplnky č. 8/2022 ÚPN-O Ražňany VZN stiahnuť Nahlad náhľad [58.13K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia