vložená: 04.01.2017

Prezentácia obce 2016

Súhrn z kultúrno/spoločenských a investičných akcií v našej obci za rok 2016