vložená: 30.10.2016

Slávnosť sv. Demetra

Slávnosť spojená s vysviackou pastoračného centra.