Obec Ražňany : kalendár udalostí

(17.11.1983) Boli danné do prevádzky nové priestory MŠ.

Darovanie krvi mobilnou jednotkou NTS. Pozývame všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby prišli do pamätnej izby Štefana Onderča v čase od 8.00 do 11.00 hod..

(6.11.1998) Zomrel dôst.pán František Doľak,ktorý sa narodil v Ražňanoch 23.3.1917.Pochovaný je na cintoríne v Drienove,kde bol na posledy správcom fary.

patrí sem: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo

nepatrí sem: silno znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán a keramika, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom

(3.11.2001) Dva mesiace trvala rekonštrukcia sakristie.Podlaha,oteplenie elektro inštalácia.

(31.10.2009) Posviacka obnovenej farskej budovy.Sv.omšu odslúžil a farskú budovu posvätil otec biskup Alojz Tkáč.

(29.10.2013) Apoštolský nuncius na Slovensku posvätil kostol v Ražňanoch a relikviu sv. Demetra.

(26.10.2010) Posviacka obnoveného kostola sv.Demetra v Ražňanoch.Svätú omšu odslúžil a obnovený kostol posvätil otec biskup Alojz Tkáč.

(26.10.305) Mučenícka smrť sv.Demetra, patróna kostola

(25.10.2008) Rádio Lumen vysiela priamy prenos sv.omše z kostola sv.Demetra v Ražňanoch. Celebruje duch.o.Pavol Bugoš.

(25.10.1998) Posviacka nového organu v kostole.Posvätil Mons.Fabian.

(25.10.1996) Posviacka obnovenej vnútornej časti kostola.Posviacku vykonal dôst.pán biskup Bober.

Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

(18.10.2000) Kňazské rekolekcie. Zúčastnilo sa 11 kňazov.

patrí sem: akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory, elektrospotrebiče, rádia, vysávače, počítače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky, ....

(17.10.2002) Vo veku 90 rokov zomrel u nás dlhoročne pôsobiaci vdp. Štefan Jusko. Pochovaný bol na miestnom cintoríne v rodnej obci Raslavice.

(11.10.1982) Zomrel dôst.pán Juraj Soľar,ktorý sa narodil v Ražňanoch 22.4.1915.Pochovaný je na miestnom cintorine.