Obec Ražňany : kalendár udalostí

(18.7.2002) Vznik internetovej stránky našej obce, ktorá prešla mnohými zmenami a bola v roku 2005 ocenená ako najlepšia stránka obce Slovenskej republiky.

(15.7.2009) Neďaleko letiska v Ražňanoch spadlo po 19. hodine športové lietadlo značky Viper. Pri nehode zomrel pilot 62-ročný Ján G. z Veľkého Šariša a jeho kolega bol ťažko zranený.

patrí sem: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo

nepatrí sem: silno znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán a keramika, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom

(9.7.2009) Archeológovia objavili pri obci Ražňany na východnom Slovensku unikátne stopy pravdepodobne rímskej kamennej stavby. Jedinečný nález, starý vyše 1600 rokov, bol pravdepodobne súčasťou sídla kráľa Vandalov.

(9.7.1941) Bola založená Telovýchovná Jednota v Ražňanoch.

(8.7.2002) Rozlúčka dôst.pána fara Petra Rákoša s veriacimi Ražnianskej farnosti

(7.7.2002) Prvú svätú omšu odslúžil novokňaz dôst.pán Juraj Jurica v miestnom parku.

(5.7.2002) Vysviacka nášho rodáka Juraja Juricu.Prijíma sviatosť kňazstva v kostole sv.Demetra v Ražňanoch.

(4.7.1975) Folklórny súbor pod vedením p. Vaľkovej bol pozvaný na celoslovenskú prehliadku vo Východnej.

(1.7.2010) Prichádza k nám nový pán kaplán Milan Supek

(1.7.2008) Privítali sme nového duchovného otca dôst.pána Pavla Bugoša,správcu farnosti Ražňany.

(1.7.1998) Na faru v Ražňanoch nastúpil pán kaplán Kertýs.

(1.7.2002) Uvítanie nového správcu fary dôst.pán Štefan Ružbarského

(1.7.1913) Farárom v Ražňanoch sa stáva, kňaz košickej arcidiecécy, Štefan Onderčo.

(1.7.1979) Začala premávať v rámci MHD linka č. 4 Sabinov - Ražňany.

(1.7.1997) Začína pôsobiť ako administrátor farnosti Vdp.Peter Rákoš.

Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

(30.6.2002) Pán kaplán Kertys Martin sa lúči s veriacimi.Odchádza z farnosti.

(29.6.2008) Pri svätej omši sa rozlúčil z farnosťou duch.otec a správca fary Ružbarsky Štefan.Pôsobil tu 6 rokov.