Obec Ražňany : kalendár udalostí

(14.2.2010) V kultúrnom dome koncert z príležitosti 70 rokov založenia dychovej hudby.

Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

(1.2.2000) Bola vymenovaná nová kostolníčka p. Mária Hudáková

(30.1.2011) Uskutočnil sa 0. ročník hokejového turnaja Hoľanga Cup 2011 za účasti 9 družstiev kde víťaztvo vybojoval tím Antona Rokošného.

patrí sem: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo

nepatrí sem: silno znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán a keramika, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom

(17.1.1984) Snehová kalamita - štátna cesta do Sabinova bola na celé dopoludnie neprejazdná, úsek štátnej cesty do Jarovníc uvoľňovali 3 dni.

Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

(8.1.2010) Redaktor rádia Lúmen pripravuje reláciu \"LUPA\", o živote vo farnosti.

(6.1.2002) Posvätené a odovzdané priestory pre mladých v kaštieli

(1.1.1975) JRD Ražnany bolo zlúčené s JRD Šar. Michaľany, kde bolo aj jeho sídlo.