Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania:

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Ražňany

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Ražňany

Oznam, 5.9.2022