Elektronická úradná tabuľa

Rozhodnutie (verejnou vyhláškou)

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO 35697270, v zastúpení DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., Pri Salaši 2, 040 17 Košice - Barca, IČO 51422786, - rozhodnutie o umiestnení stavby "Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s.r.o. na verejn telekomunikačnú sieť" v okrese Sabinov k. ú.  Orkucany, Ražňany, Močidľany, Jarovnice, Sabinov.


Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 21.02.2024 Dátum platnosti do: 30.03.2024

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule