Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho konania (Verejná vyhláška) - Denný stacionár - SO 07 - Plynová prípojka, Rozšírenie STL Distribučnej siete

Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 10.04.2024 Dátum platnosti do: 30.05.2024

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule