Družstvo Ražňany po dražbe pravdepodobne končí

vložený: 04.04.2001 12:45, upravený: 04.04.2001 12:45, čítaný: 5524x

Zdroj: Korzár. O dražbe na poľnohospodárskom družstve (PD) Ražňany v okrese Sabinov sme už písali niekoľkokrát. Kvôli nedodržaniu všetkých náležitostí pri exekučnom úkone sme na našich stránkach písali o tŕnistej ceste vydražiteľa, ktorý sa vyše desať mesiacov nemohol dostať k vydraženým traktorom a kombajnu. A to len preto, že družstvo podalo námietku na Okresný súd v Prešove proti skutočnostiam pri exekúcii a súdny exekútor prestal vo veci konať.

Súd už vydal rozhodnutie a v posledný pracovný marcový deň exekútor vyzval vydražiteľov, aby si prevzali vydražené hnuteľnosti. Ani samotný predseda PD Ražňany Pavol Vaško sa nedivil nervozite vydražiteľov. Tí si totiž bezmála rok nemohli prevziať vydražené veci za takmer pol milióna korún: "Na ich mieste by som bol nervózny aj ja a asi by som tiež podnikal všemožné kroky". Narážal pritom na trestné oznámenia, ktoré vydražiteľ podal na súd,neho exekútora, ale aj na neho.

Vydražitelia sa teda konečne dostali k svojim veciam a môžu byť spokojní - pokiaľ si odmyslíme straty z umŕtveného kapitálu. Čo to však znamená pre družstvo, ktorému už ostali len štyri traktory, dva kombajny a dve nákladné autá? "Po dražbe družstvo nemá šancu," vyjadril svoj pesimistický názor P. Vaško. A to ešte družstvo nepozná rozhodnutie súdu o osude vydraženého dobytka. Ešte vlani v máji, teda pred dražbou, chovalo 350 kusov hovädzieho dobytka, ale sám predseda družstva nevie, koľko ho zostalo po dražbe.

"Netrúfam si povedať, koľko kusov dobytka nám vydražili. Súdny exekútor predložil dve a pritom rozdielne zápisnice. Podľa tej, ktorú predložil nám, by išlo asi o 200 kusov hovädzieho dobytka. Aj v podaní na okresný súd sme vytýkali, že nám bol vydražený chovný dobytok a v dražobnej vyhláške je uvedené, že ide o dobytok bez trhovej produkcie mlieka. Ale my sme predsa ani jednu takúto kravu nemali. Napriek tomu v dražobnej vyhláške boli všetky naše dojnice vedené ako dobytok bez trhovej produkcie mlieka. Vydražený bol aj chovný a plemenný dobytok, ktorý exekútor nemôže podľa zákona dražiť," netajil roztrpčenie P. Vaško.

V jeseni, pokiaľ družstvo v Ražňanoch ešte disponovalo hoci aj vydraženou, ale predsa len technikou, stihli zasiať 170 hektárov ozimných obilovín, ale pustiť sa do jarín si už netrúfajú: "S čím budeme hospodáriť na pôde?" - otázkou odpovedal P. Vaško na otázku, prečo nezačínajú jarné poľné práce. PD Ražňany hospodári na 963 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z čoho je 663 hektárov ornej pôdy. Podľa zákona jeden traktor by mal pripadať na každých 150 hektárov a jeden kombajn na 300 hektárov pôdy. Tie nemôžu podliehať exekúcii. Lenže takýto počet poľnohospodárskej techniky predseda PD Ražňany nepokladá za dostatočný.

Nedostatok techniky nie je jedinou príčinou pesimizmu predsedu PD Ražňany P. Vaška. Druhou - a oveľa dôležitejšou - je nedostatok finančných prostriedkov, pretože družstvo hospodári bez štátnych dotácií. "Na účte nemáme nič," lakonicky podotkol P. Vaško a poznamenal: "Minulého roku, hoci družstvo hospodárilo so stratou, sme obrobili všetku pôdu. Keby boli finančné prostriedky, boli by sme na tom lepšie." Ale to už zrejme nebude. P. Vaško predpokladá, že ich družstvo s najväčšou pravdepodobnosťou zanikne ešte tohoto roku.

 

Jaroslav SUŠKO 

Družstvo Ražňany po dražbe pravdepodobne končí
Podobné články