Farský kostol okolo roku 1904

vložený: 22.02.2005 10:38, upravený: 22.02.2005 10:38, čítaný: 6063x

Záznam z biskupskej knihy biskupa Zsigmonda Bubicsa z roku 1904. Farský kostol zasvätený sv. Demetrovi mučeníkovi je z roku 1510. Stavbu financoval Demetrius de Nyárs, ostrihomský kanonik a neskôr v roku 1540 bola upravená loď a veža a ako je to zaznamenané nad vchodom gotickým písmom ktoré je vytesané do kameňa. Píše sa tam: „hoc aedificium fecit Harnidus MIVO”. Tento na prvý pohľad jasný nápis však v sebe skrýva veľa tajomného. Niekde sa uvádza rok 1540 – čo je logický preklad daného nápisu. Totižto ťažko je niečo rozšíriť čo ešte nie je postavené. Teda, ku kostolu mohla byť pristavaná veža v roku 1540. Avšak v protokolárnej knihe rímskokatolíckeho farského úradu v Ražňanoch z rokov 1781 až 1793 vtedajší ražňanský farár Ladislav Miškolcy za tento latinský nápis a najmä za letopočet, ktorý je vyjadrený znakmi MIVO v zátvorke uvádza rok 1140 (millesimo centisimo quadragesimo). Nie je to azda rok, v ktorom bol postavený v Ražňanoch murovaný kostol a tento rok bol iba akoby pamätníkom na to? Túto domnienku vyslovuje aj vdp. Marián Čižmár vo svojej knihe o Štefanovi Onderčovi. Rovnako k tomuto názoru môže prispieť aj to, že patrocínium ražňanského kostola patrí sv. Demetrovi, mučeníkovi ktorý bol pôvodom zo Solúna – teda rodiska našich vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda.

Kostol v roku 1904Teda je tu veľká pravdepodobnosť že aj keď bol v Ražňanoch kostol s určitosťou už v roku 1340, nie je vylúčené že je rok 1140 až taký nemožný. Toľko tajomný nápis, ale vráťme sa naspäť k tomu, ako to vyzeralo v interiéri kostola pred rokom 1904. Vedľa oltára na evanjeliumovej strane bol pripojený do múra výklenok na uschovanie sviatosti, z kameňa umelecky zhotovený, v krásnom románskom slohu, nad ktorým bol vyrytý erb zakladateľa kostola s nasledujúcim nápisom

Uvedený v latinčine takto: "Demetrius de Nyárs, decretorum doctor eppus Sanctuariensis, vicarius eccesiae Starigoniensis.“ – Demetrius z Ňaršan, doktor dekrétov, biskup Sanctuariensky, vikár Ostrihomskej církvi, arcidiakon nitransky a kanonik Ostrihomský.

Obetný stôl bol súčasťou oltára. Pamätajme že to bolo približne 58 rokov před Druhým Vatikánskym koncilom. Svätá omša sa slúžila po latinsky a chrbtom k ľudu. Kňazom v tomto období bol Jozef Antolik a kaplánom Juraj Barna. Presbyterium od zvyšku kostola oddeľovala drevená ohrádka. Na ľavej strane bola kazateľnica, s ktorej kňaz prednášal svoje homilie. Táto kazateľnica ako aj bočné oltáre sa zachovali dodnes. Hlavnému oltáru sa budem venovať nabudúce… Pozri obrázok !!! (zväčšenú fotografiu nájdete vo fotogalérii)

Farský kostol okolo roku 1904
Podobné články