Genéza názvu obce Ražňany

vložený: 15.11.2002 15:22, upravený: 15.11.2002 15:22, čítaný: 5859x

ErbLen pred pár dňami sa mi podarilo konečne "vypátrať" ako je to naozaj s názvom našej obce. To že sa naša obec volá Ražňany nie je len taká zhoda náhod. Ako zdroj informácií mi poslúžila farská kronika farnosti Ražňany, obecná kronika a pár dejepisných kníh. Archeologický výskum v obci ukázal, že obec bola osídlená už v dobe eneolitu. Prvá písomná zmienka o usadlosti je však z roku 1248 kedy sa spomína ako súčasť panstva hradu Šariš. Vznikla z dvoch usadlostí Nyars a Ardo. V roku 1427 sa usadlosti uvádzajú ešte ako samostatné, avšak o rok neskôr je to už Ardo-Nyars. Od roku 1466 Nyarsardo, 1773 sa postupne začína pre usadlosť užívať názov Narssany. Po roku 1920 sú to Ňaršany, ktoré sa po roku 1948 zmenilo na dnešné Ražňany. Toľko z histórie obce. Mňa však zaujímal dôvod prečo sa vôbec táto obec začala volať Nyars - Ardo - Ňaršany - Ražňany...Všetky stopy siahajú hlboko pred rok 1248, kedy toto územie patrilo predkom Demetra de Nyárs ktorý financoval stavbu nového kostola. Na mieste dnešnej obce podľa všetkého prebodli jeleňa ražňom cez krk, a táto udalosť dala meno rodine a neskoršie aj obci. Túto skutočnosť dokumentujú nielen staré písomnosti, ale aj rodové erby tohto Demetra de Nyárs zobrazujúce jeleňa, ktorý má prebodnuté hrdlo ražňom. Tieto erby vyčnievajú pri hlavnom oltári na stene, ktorá oddeľuje sákristiu od svätyne a na strope tej istej svätyne.  Ďalším dôkazom môže byť slovo "Nyárs", ktoré zodpovedá latinskému slovu "Veru", čo v slovenčine znamená "Ražeň" V archíve Arcibiskupského úradu v Košiciach, sa nachádza dokument - list zo dňa 10. októbra 1854, ktorý poslal na biskupský úrad v Košiciach vtedajší ražňanský farár Jozef Sallasovics. Tento dokument je opatrený pečaťou, na ktorej je dobre identifikovateľný erb obce Ražňany, ktorý je totožný s rodovým erbom Demetra de Nyárs, presne taký, aké sa nachádzajú ešte aj dnes vo farskom kostole sv. Demetra v Ražňanoch. Na spomínanej pečati je okolo erbu aj latinský text tohto znenia: Sigillum Ecclesiae Nyár - Ardoiense 1766. Dosť veľa podložených faktov na to, aby to nebola pravda... Je len škoda že tento znak sa nepoužíva dodnes. Určite by to na verejnosti znamenalo pre nezainteresovaných oveľa viac ako nejaké dve čerešničky ktoré majú byť symbolom zdevastovaných a rozkradnutých čerešňových sadov v okolí našej obce. Ale to je už vecou nášho budúceho obecného zastupiteľstva...

Genéza názvu obce Ražňany
Podobné články