ŇARŠANSKI KOTLIK, MDD, OTVORENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

vložený: 14.06.2018 09:48, upravený: 14.06.2018 14:29, čítaný: 3376x

    Všetky tieto akcie sa konali v jeden deň a na jednom mieste. Bolo to v sobotu 2.6.2018 v areáli futbalového ihriska. Po minulé roky to bolo v miestnom parku. Dôvodom zmeny miesta bolo oficiálne otvorenie nového multifunkčného ihriska, ktoré sa nachádza vedľa hlavného ihriska. Začiatok akcie posunul hustý dážď z 13.00 hod. na 13.45 hod. Od tohto času začali kuchári s prípravou surovín, ktoré sú potrebné  na varenie guláša. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev: BALČÁKOVCI, KMOTROVCI, HOĽANGA, HAKUNA MATATA, BULEJOVÍ A ŇARŠANKA. Vyhodnotenie bolo určené na 16.30 hod. Do tohto času museli mať družstvá uvarený guláš a porota v zložení p. Anna Tremská, p. Anna Počová, p. Peter Tupta, p. Anton Onderko bez toho, aby vedela, ktorý guláš komu patrí. Za víťaza vybrala občianske združenie ŇARŠANKA.

    Aj detské hry a súťaže sa začali s oneskorením kvôli počasiu. Deti boli rozdelené na menšie, ktoré súťažili s doprovodom kolektívu MŠ a väčšie, ktoré mal na starosti kolektív ZŠ. Hry prebiehali na multifunkčnom ihrisku. Súčasne na futbalovom ihrisku začal turnaj mládeže v minifutbale s tromi nahlásenými družstvami: Bayern Mníchov, Holé pupky a Bosovia. Víťazom sa stalo družstvo Bayern Mníchov . Ale hodnotné ceny si prevzali všetky družstvá.

     O 17.00 hod. sa začal hlavný program otvorenia multifunkčného ihriska. Moderátorka Veronika Slaninková privítala všetkých prítomných a prečítala zoznam pozvaných hostí. Nasledovalo vystúpenie mažoretiek zo Sabinova – TEDASIEK. Následne mali príhovor starosta obce Radovan Rokošný, zhotoviteľ stavby f. MARO v zastúpení p. Kordiakovej a primátor mesta Sabinov Ing. Peter Molčan. Ihrisko bolo slávnostne pokrstené šampanským a prestrihovaním pásky. Po krste nasledovalo vystúpenie Karate klubu zo Sabinova. V čase o 18.30 hod. nastúpili na zápas mužstvá Ražnianskeho kozmosu a Sabinovskí internacionáli. Úvod zápasu symbolicky rozohrali starosta s primátorom. Minúta ticha bola venovaná p. Jozefovi Vaňovi, dlhoročnému aktívnemu hráčovi a funkcionárovi, ktorý pár dní pred akciou nás navždy opustil.

    Moderátorka poďakovala všetkým hosťom za účasť na otvorení multifunkčného ihriska a pozvala ich na malé posedenie do ŠPORT KLUBU.

    Ani nepriaznivé počasie neodradilo občanov zúčastniť sa sobotňajšej akcie a pri hudbe DJ PIŤA sa zabávali do neskorých hodín.

    Akcia, ktorá bola organizačne veľmi náročná sa podarila a splnila svoj cieľ, ktorým bolo stretnúť sa v spoločnosti občanov obce.


ŇARŠANSKI KOTLIK, MDD, OTVORENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Fotogaléria k článku
Podobné články