Nový pavilón materskej školy už otvorený - MOTÝLIKY

vložený: 29.04.2021 09:25, upravený: 29.04.2021 09:31, čítaný: 1151x

Novostavba pavilónu MŠ sa nachádza v existujúcom areáli MŠ situovanom na okraji zastavanej časti obce Ražňany na parc. č. 4/2. Nový pavilón je prízemný, bez podlažia, je tam vybudovaná jedna nová trieda s celkovou kapacitou 20 detí.  Napojený je na inžinierske siete, ktoré sú v blízkosti riešeného územia. Do nového pavilónu škôlky sa vstupuje z juhovýchodnej strany cez závetrie prestrešené vstupnou strieškou. Bezbariérovosť vo vybudovanom novom objekte je zabezpečené tak, že jednotlivé dverné otvory sú prispôsobené pre imobilné osoby. Obvodové murivo a vnútorné nosné steny sú z tehál hr. 300 mm. Stropnú konštrukciu nad podlažím tvoria drevené priehradové väzníky. Ako strešný plášť je navrhnutá plechová profilovaná krytina. Všetky okná a dvere sú plastové zasklenené izolačným trojsklom. Vnútorné dvere sú navrhované ako laminátové hladké. Omietky sú vápenno cementové štukové vnútorné a akrylátové vonkajšie. Druh podláh v jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté podľa využitia priestoru buď z keramiky alebo PVC. Obvodové steny sú zateplené minerálnou vlnou hr. 150 mm, strecha fúkanou celulózovú izoláciou hr. 420 mm. Priestory herne, umyvárky, WC a šatne detí sú vykurované teplovodným podlahovým vykurovaním. Vetranie herne je zabezpečované kompaktnou interiérovou stojatou rekuperáciou.

V rámci výstavby nového pavilónu je v areáli MŠ zriadené nové multifunkčné detské ihrisko. Zostava sa dodáva ako kompletný prvok. Drevené konštrukcie sú zo stabilného lepeného borovicového dreva. Viac funkčná kompaktná zostava je určená pre námetové a tematické hry pre deti. MŠ je v rámci schváleného projektu z IROP vybavená detskými stoličkami, stolmi, šatníkovými skriňami a ležadlami na sklopných nožičkách prevažne z prírodných materiálov, voskovaný alebo morený ekologickými prípravkami, aby neškodil zdraviu detí, je bezpečný a bude rozvíjať estetické cítenie detí.

Obec v tejto súvislosti žiadala o regionálny príspevok na bežné výdavky - interiérové vybavenie a učebné pomôcky, ktoré sú nevyhnutné pre uvedenie MŠ do prevádzky a pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania žiakov. Jednoducho povedané, ak je vystavená budova škôlky, musí v nej byť aj nábytok a technika, na postieľkach musia byť matrace a obliečky, v triede musia byť hračky a pomôcky. Obec v tejto žiadosti bola úspešná a boli jej pridelené finančné prostriedky vo výške 16.000,- €.

Obec od marca 2020 realizuje výstavbu novej budovy materskej školy v areáli existujúcej MŠ.Stavebné povolenie č. 73/2017-54/Mt bolo vydané Obcou Uzovský Šalgov na stavbu „Materská škola v obci Ražňany“, vykonateľné dňom 29.3.2017 a právoplatné 29.3.2017 v Sabinov a Obcou Uzovský Šalgov bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo platnosť dňa 29.3.2021. Na samotnú výstavbu škôlky obec získala nenávratný finančný príspevok zo zdrojov IROP. Obec má schválený projekt s názvom „Výstavba nového objektu materskej školy v obci Ražňany“ so zmluvným NFP vo výške max. 191 372,75 EUR a spolufinancovanie žiadateľa je 5%-né, vo výške 10 072,25 EUR Ide o povinné spolufinancovanie žiadateľa/prijímateľa, ktoré deklaroval ako vlastné zdroje). V rámci projektu boli stanovená benchmarky – limity výdavkov podľa kapacity MŠ a z uvedeného dôvodu vznikli obci tzv. neoprávnené výdavky projektu, t. j. výdavky, ktoré nemôže riešiť prostredníctvom NFP a ktorých financovanie obec zabezpečila z vlastných zdrojov. Tieto výdavky projektu boli stanovené na 24 167,25 EUR.

Počas výkonu stavebných prác vznikli aj výdavky naviac pri stavebných prácach, ktoré spočívajú najmä v potrebnej prekládke kanalizačného potrubia, ktorým sa sumy stavebných prác navýšila o 7 223,09 EUR.Nový pavilón materskej školy už otvorený - MOTÝLIKY
Fotogaléria k článku
Podobné články