Prehľad hodnôt pozemkov a ročných sadzieb platných pre rok 2005

vložený: 04.02.2005 14:37, upravený: 04.02.2005 14:37, čítaný: 3152x

Občanom, ktorí vyplňujú svoje daňové priznania ponúkame online prehľad hodnôt pozemkov a príslušných sazieb dane zo stavieb podľa VZN č. 1/2005 zo dňa 13. 12. 2004. Viac info sa môžte dotazovať v diskusii, ktorá bola zriadená práve pre tento účel.
P.č.Druh pozemku Hodnota pôdy za 1m2Ročná sadzba v %
1.Orná pôda, ovocné sady17, 80 Sk0, 25
2.TTP4, 40 Sk0, 25
3.Zastavané plochy, záhrady, ostatné plochy56, 00 Sk0, 25
4.Stavebné pozemky560, 00 Sk0, 25

Ročná sadzba dane zo stavieb.

P.č.Druh stavbyRočná sadzba za 1m2
1.Stavby na bývanie a stavby tvoriace prísl. hl. st.1, 70 Sk
2.Stavby na poľnoh. produkciu, skleníky, stavby na skladovanie vlastnej poľnohosp. produkcie1, 40 Sk
3.Stavby rekreačných a záhradkarských chát3, 00 Sk
4.Samost. stojace garáže4, 00 Sk
5.Priemyselné stavby10, 00 Sk
6.Stavby na podnikateľskú činnosť, skladovanie a administratívu25, 00 Sk
7.Ostatné stavby5, 00 Sk

Za každé ďalšie podlažie okrem 1. nadzemného (aj podzemné), 1 Sk za m2 zastavanej plochy.

Prehľad hodnôt pozemkov a ročných sadzieb platných pre rok 2005
Podobné články