Výsledky komunálnych volieb v Ražňanoch

vložený: 02.12.2006 23:38, upravený: 02.12.2006 23:38, čítaný: 5530x

Štatistické údaje:
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1016
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 637 (62.7%)
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 630
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 633

Výsledky - starosta:

 1. Ing. Dušan Eliaš : 348 platných hlasov
 2. Ondrej Leššo : 26
 3. Anton Onderko : 15
 4. Vincent Novotný : 35
 5. Radovan Rokošný : 209

Výsledky poslanci:

 1. Ing. Jaroslav Futej : 386 platných hlasov
 2. František Mathia : 358
 3. Ing. Peter Tuleja : 336
 4. Martin Kolarčík : 315
 5. Anton Solár : 311
 6. Ing. Ján Solár : 306
 7. Anton Tuleja : 292
 8. František Smetanka : 285
 9. Peter Solár : 276

 1. Jozef Seman : 261
 2. Milan Eliaš : 240
 3. Vincent Novotný : 164
 4. Bartolomej Kaleja : 125
 5. Marta Karnišová : 114
 6. Anton Onderko : 99
 7. Elena Karnišová : 94
Prvých 9 poslancov bolo zvolených do obecného zastupiteľstva.
Výsledky komunálnych volieb v Ražňanoch
Podobné články