Ustanovujúce zasadnutie OcZ v Ražňanoch

vložený: 11.12.2014 10:02, upravený: 11.12.2014 10:02, čítaný: 3722x

Dňa 10.12.2014 sa v pamätnej izbe Štefana Onderču uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ražňanoch, ktorého hlavným programom bol sľub novozvoleného starostu a poslancov OcZ.

Medzi pozvaných hostí boli aj bývalí poslanci a členovia komisií pôsobiacich v obci ako aj predseda volebnej komisie, ktorý na začiatku zasadnutia predniesol výsledky komunálnych volieb 2014. Novozvolený p. starosta Radovan Rokošný sa poďakoval občanom za ich účasť a dôveru vo voľbách, ktoré ukázali, že posledné 4 roky smerovali správnym smerom. Zároveň vyzdvihol činnosť jednotlivých občanov z radov poslancov, komisií a v neposlednom rade aj bývalého zástupcu p. Mareka Zboraja. Prioritnou vlastnosťou, ktorá viedla k nadštandardnej spolupráci starostu a poslancov v minulom volebnom období bola práve veľmi dobrá vzájomná komunikácia ako to vyzdvihol vo svojom vstupe aj p. poslanec Stračiak.

Prestávku v zasadaní využili prítomní hostia na malé pohostenie, vzájomnú diskusiu a povzbudenie do ďalších štyroch rokov funkčného obdobia. Následne po prestávke už zasadanie zastupiteľstva prebiehalo podľa platného programu.

Prajeme p. starostovi a novým poslancom do ďalšej práce veľa síl, energie a entuziazmu.

Ustanovujúce zasadnutie OcZ v Ražňanoch
Fotogaléria k článku
Podobné články