Stanovisko INTERFARM

vložený: 10.06.2013 21:34, upravený: 10.06.2013 21:34, čítaný: 2973x

„Ulet nízkej koncentrácie herbicídneho prípravku RACER 25 EC , ktorý bol dňa 11.05.2013 aplikovaný v katastrálnom území Ražňany na parcelách DOLINY a ROLITY, predstavovoal v čase aplikácie a po aplikácii veľmi nízke riziko akútnej toxicity pre ľudí resp. domáce zvieratá zasiahnuté úletom postrekovej kvapaliny.

Keďže prípravok obsahuje nesystémovú účinnú látku flurochridone (t.j. účinná látka sa netranslo- kuje v rámci rastliny ) pre zasiahnuté viacročné kultúry ( ovocné stromy, kry ) na listoch ktorých sa objavili farebné zmeny resp. deformácie, nehrozí riziko trvalého poškodenia .

V zmysle odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR : vo vzťahu k ohrozeným skupinám obyvateľstva ( deti, tehotné ženy) sa však napriek nízkemu riziku neodporúča konzumácia priamo zasiahnutého drobného ovocia , čerešní a ďalších plodín, ktoré dosiahnu konzumnú zrelosť v čase do 90 dm po aplikácii prípravku. Dôkladné umytie povrchu plodov však naviac výrazne znižuje potenciálne riziko. Co sa týka koreňovej zeleniny,zemiakov resp.plodín, ktorých konzumná časť nedošla do kontaktu s úletom prípravku a plodín, ktorých zber sa očakáva 90 dní po aplikácii prípravku — je konzumácia považovaná za bezpečnú.“

Poznámka, kedže neexistujú reziduálne štúdie účinnej látky flurochloridone v ovocných sadoch, drobnom ovocí a zelenine UVZ zaujalo predbežne opatrné stanovisko.

Toto stanovisko bolo vydané na základe žiadosti Pavla Cehelského, zástupcu firmy INTERFARM s.r.o. , Ražňany 371.

Originál stanoviska firmy: Inferfarm s.r.o. - stanovisko určené na zverejnenie (PDF)

Stanovisko INTERFARM
Podobné články