Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Pečovec

vložený: 10.12.2021 11:33, upravený: 10.12.2021 12:09, čítaný: 896x

    Dôvodom stavebných úprav miestnej komunikácie v našej obci bol nevyhovujúci technický stav tejto cesty a zámer obce obnoviť ju do prevádzky schopného stavu s dôrazom na zlepšenie užívateľských parametrov. Obnovili sa asfaltové vrstvy predmetného úseku, urobila sa úprava a dostavba cestných obrubníkov, vyriešilo sa odvodnenie vozovky a upravili sa šírkové pomery. Celková dĺžka stavebných úprav bola 384, 08 m. Smerovo je komunikácia vedená v priamej línii a výškové vedenie je približne na úrovni terénu s rešpektovaním dopravnej obslužnosti priľahlých objektov – pozemkov.

   Obci sa podarilo zrekonštruovať ďalšiu miestnu komunikáciu, ktorá bola zahrnutá v dlhodobých cieľoch obce. Zároveň šírkové pomery v hornej časti komunikácie umožňujú plynule napojenie na budúce ulice Sadovú a ku ihrisku.


Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Pečovec
Fotogaléria k článku
Podobné články