Výsledky súťaže o najlepšiu stránku obce - Zlatý Erb 2004

vložený: 21.10.2004 16:19, upravený: 21.10.2004 16:19, čítaný: 5304x

zlatyerb Na začiatku to bola len fotografia Hlinku na pohrebe vdp.Onderča s dvoma čerešničkami symbolizujúcimi známe sady s jednoduchým nadpisom "Ražňany". Aj takto by sme mohli charakterizovať začiatky našich webovských stránok, ktoré nápad vytvoriť prišiel už v spojitosti s fungovaním PC klubu. Klub zanikol, avšak nápad prežil a premenil sa na skutočnosť ... Takto filozoficky sme sa pokúsili opísať začiatky stránok www.raznany.sk, ktoré do dnešnej podoby prešli veľa zmenami, nahromadili množstvo dát a takto slúžia ako prezentácia našej obce okolitému svetu. Dnes sa môžu popýšiť svojou bohatosťou služieb a informácií, ktoré ponúkajú 24hod. denne a 7 dní v týždni.

Medzi zaujímavé úspechy patria uverejnenia v PC Revue, na stránkach rádia TWIST a internetového portálu www.zive.sk, no najviac cenený úspech bola určite nominácia na najlepšiu stránku obce Slovenska o ZLATÝ ERB spolu s ďalšími obcami.

zlatyerb6

Vyhlásenie výsledkov sa konalo 19.októbra 2004 v hoteli Carlton na galavečeri ITAPA 2004 (náš zástupca tretí zľava). Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest a obcí.

zlatyerb1
A ako to všetko dopadlo?
Naša obec sa umiestnila na neudelených miestach za víťaznou obcou Chocholná-Velčice, ktorej aj touto cestou samozrejme gratulujeme. Ako sme sa dozvedeli z kruhov blízkych medzinárodnej porote, ktorá stránky vyhodnocovala z rôznych hľadísk, išlo o veľmi náročné rozhodovanie medzi víťaznou a našou prezentáciou, kde v konečnom výsledku rozhodol údaj o objeme informácií o inštitúciach a organizáciach pôsobiacich v obci.
zlatyerb2

Z našej strany sme už podnikli kroky na odstránenie tohto nedostatku, a zároveň pripravujeme množstvo noviniek za účelom obohatenia služieb nielen našim občanom ale aj ostatným návštevníkom, ktorí prejavia záujem o informácie. Vyzývame Vás týmto zároveň aj k otvorenému dialógu o možnostiach zlepšenia kvality podávania informácií prostredníctvom našich web stránok. Možno aj Váš nápad bude faktorom, ktorý osloví porotu pri vyhlásení ďalšieho ročníka súťaže Zlatý Erb 2005.

Výsledky v ostatných kategóriách:
- Najlepšia elektronická služba samospráv

Martin, www.martin.sk, „Vyhľadávacia služba v uzneseniach MsZ“.


- Najlepšia bezbariérová stránka samospráv

Nová Dubnica, www.novadubnica.sk, „Verzia stránky pre slabozrakých“. Webové stránky je možné zobraziť vo verzii pre slabozrakých návštevníkov alebo v textovej verzii.


- Najlepšia elektronická služba samospráv v oblasti mobilnej komunikácie

Ružomberok, www.wap.ruzomberok.sk, „WAP stránka mesta“. Farebná a čiernobiela wap stránka s rovnakým obsahom ako stránka mesta.

Výsledky súťaže o najlepšiu stránku obce - Zlatý Erb 2004
Podobné články