V krátkosti o obci

Geografická poloha obce

Naša obec leží v prekrásnom prostredí Šarišskej kotliny. Od okresného mesta Sabinov je vzdialená 2 km. Stred obce má nadmorskú výšku 350 m. Prvá písomná zmienka o usadlosti je z roku 1248, kedy sa spomína ako súčasť panstva hradu Šariš. Pravdepodobne z dvoch usadlostí Nyars a Ardo vznikla postupne obec Ňaršany (1427 Nyars a Ardo - dve usadlosti, 1428 Ardo-Nyars, 1466 Nyarsardo, 1773 Narssany, 1920 Ňaršany, 1948 Ražňany). Už od roku 1863 sa v obci pestujú povestné "ňaršanské" čerešne v rozsiahlych čerešňových sadoch (Ortvane, Pace).

Aktuality a oznamy
Poslanecký Mikulášsky punč

     Obecný úrad v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na mikulášsky punč, spojený s rozsvietením stromčeka, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4.12.2022 so začiatkom  o 15.00 hod. v kostole sv. Demetra. Po príchode Mikuláša a rozdaní darčekov „dobrým deťom“ sa Mikuláš premiestni k obecnému úradu a spoločne s deťmi rozsvieti obecný vianočný stromček. Mikulášsky punč sa bude podávať deťom a dospelým. V kultúrnom programe sa predstavia deti z MŠ, CZŠ, ZUŠ Sabinov a folklórny súbor ŇARŠANKA. Ozvučenie bude zabezpečovať Jožko Sirotňák. Srdečne všetkých pozývame na túto kultúrnu akciu.

vložené: 29.11.2022