Aktuality a oznamy
Zápisný lístok stravníka na školský rok 2021/2022

Zákonný zástupca prihlási žiaka do zariadenia školského stravovania prostredníctvom Zápisného lístka stravníka (podľa §9 ods. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z.), v ktorom svojim podpisom berie zodpovednosť za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy, súhlasí s podmienkami organizácie režimu stravovania v školskej jedálni a s podmienkami úhrady nákladov na stravovanie.

Zápisný lístok treba stiahnuť, vyplniť, podpísať  a doniesť do školskej jedálne v pondelok 30.8.2021 a utorok 31.8.2021 od 7.00 hod. do 14.00 hod., vo štvrtok 2.9.2021 a v piatok 3.9.2021 od 7.00 hod. do 15.00 hod.


vložené: 27.08.2021