Aktuality a oznamy
Certifikát zodpovedný obstarávateľ 2021

    Na Obec Ražňany bol poštou zaslaný sprievodný list spolu s certifikátom zodpovedného obstarávateľa 2021 od predsedu predstavenstva ProWise, a.s. – TRANSPAREX. V liste nám zagratulovali za vynikajúce výsledky, ktoré naša samospráva dosiahla pri realizovaní verejných zákaziek s hodnotením A+ veľmi zodpovedný obstarávateľ. Portál TRANSPAREX prináša najväčšiu unikátnu databázu dát v oblasti verejného obstarávania. Vyhodnotili takmer 1500 zákaziek za rok 2021, ktoré boli realizované viac než 5300 verejnými obstarávateľmi. Z ich hodnotenia vyplynulo, že verejné obstarávanie v našej obci sme za uplynulý rok realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Ocenenie zodpovedný obstarávateľ 2021 udelili len 229 najlepším verejným obstarávateľom z celkového počtu 3904 hodnotených subjektov.

Vážime si pozitívne hodnotenie nezávislej online platformy s dátami v oblasti verejného obstarávania. Konkrétne hodnotenie našej obce ako aj ďalších verejných obstarávateľov nájdeme na internetovej stránke www.transparex.sk.

Príloha
Certifikát zodpovedný obstarávateľ 2021
vložené: 19.10.2022