Osobné motorové vozidlo pre Denný stacionár

vložený: 25.10.2022 14:05, , čítaný: 938x

    Budova na bývalom poľnohospodárskom družstve, ktorá v čase fungovania PD slúžila na administratívne účely sa postupne rekonštruuje a po odovzdaní zhotoviteľom stavby, ktorým je firma EURO-BAU s.r.o. bude slúžiť pre našich seniorov. Už názov projektu Denný stacionár v obci Ražňany predurčuje využitie priestorov na dennej báze a v priebehu pracovného týždňa by ho mali navštevovať naši seniori. Ráno si ich do stacionára privezieme a poobede ich rozvezieme naspäť do svojich domácností. Doprava do okrajovej časti obce bude zabezpečená sedem miestnym osobným motorovým vozidlom, ktorý obec zakúpila za pomoci dotácie schváleného projektu. Cena motorového vozidla po vysúťažení bola 24 710,- €. V súčasnej dobe motorové vozidlo slúži na rozvoz stravy pre seniorov.


Osobné motorové vozidlo pre Denný stacionár
Fotogaléria k článku
Podobné články