Obnova Požiarnej zbrojnice

vložený: 21.07.2020 11:36, upravený: 21.07.2020 11:45, čítaný: 1279x

Obec Ražňany požiadala o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe výzvy prezídia hasičského a záchranného zboru. V tejto žiadosti bola aj úspešná a na obnovu získala dotáciu vo výške 30.000,- € s 5 % spolufinancovaním. V procese verejného obstarávania bola vysúťažená výška 31.494,83 € s DPH.

   Dôvodom predkladania žiadosti bol nevyhovujúci stav priestory požiarnej zbrojnice nachádzajúcej sa v budove obecného úradu. Vnútorné priestory doteraz neprešli zásadnou rekonštrukciou a nespĺňali štandardy, ktoré sú potrebné pre riadnu činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Ražňany.

    Navrhované stavebné práce sa týkali výhradne priestorov požiarnej zbrojnice a technického zázemia budovy. Nemenilo sa funkčné využitie jednotlivých miestností ani dispozičné pôdorysné členenie podlažia. Vymenili sa obnovili vnútorné povrchy a podlahy, omietky stien, strop a keramické obklady. Nové sú aj vykurovacie telesá plynový kondenzačný kotol a interiérové dvere. V garáži s montážnou jamou sa namontovala skladacia podestva, ktorá bude slúžiť na odkladanie požiarneho príslušenstva.

   Pre informáciu v súčasnosti DHZ má 62 dobrovoľníkov. Aktivita zboru v obci je nevyhnutná nakoľko sa obec nachádza od krajského mesta Prešov, z ktorého môže trvať príjazd hasičského a záchranného zboru aj 15 min.  Zbor má k dispozícií zásahové vozidlo CAS – 25 RTOH, prívesnú prenosnú striekačku PPS12 a prívesný protipovodňový vozík, ktorý bol v obci pridelený v decembri 2015. Okrem toho disponuje početným množstvom inej techniky – čerpadlá, motorové píly, požiarne hadice, ktoré sú potrebné pre zásahy v teréne. Za posledných 5 rokov realizoval DHZ 14 výjazdov, najmä v prípadoch vypaľovania trávnatých porastov a pomoci obyvateľov obce pri následkoch povodní.

   Obec v súčasnej dobe čaká na pridelenie hasičského záchranného vozidla IVECO DAILY.


Obnova Požiarnej zbrojnice
Fotogaléria k článku
Podobné články