Rekonštrukcia kaštieľa

vložený: 19.02.2020 10:38, upravený: 20.02.2020 08:48, čítaný: 1676x

    Obec Ražňany už viac rokov hľadala možnosť zapojenia sa do výzvy na rekonštrukciu budovy kaštieľa. Ak by využila financovanie z vlastných zdrojov musela by požiadať o úver alebo financovanie stavby rozdeliť na viac ročné obdobie. Všetky ostatné aktivity by museli počkať. V roku 2017 bola vyhlásená výzva Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, do ktorej sa obec zapojila s projektom „Komunitné centrum v obci Ražňany“ a bola aj úspešná. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali sumu 242 419,78 €. Z tejto sumy obec z vlastných zdrojov zabezpečila financovanie projektu vo výške 5 %, čo predstavovalo sumu 12 120,99 €. Z tohto nenávratného finančného príspevku obec zrekonštruovala jednu polovicu kaštieľa (interiér aj exteriér). Druhú polovicu kaštieľa (exteriér) obec hradila z vlastných zdrojov. Celkové náklady na rekonštrukciu po verejnom obstarávaní, ktorého víťazom bola firma EKOSVIP predstavovali sumu 312 787,60 € s DPH. Z týchto finančných prostriedkov sa financovala komplexná obnova budovy. Objekt sa zateplil, vymenila sa strešná konštrukcia, vymenili sa okenné a drevené konštrukcie, modernizovalo sa vykurovanie, osvetlenie a zdravotechnika. Týmito krokmi sa docielilo efektívne využívanie priestorov a znížili sa celkové náklady na prevádzku. Objekt po stavebných prácach nezmenil celkový charakter stavby ani členenie fasády. Celý objekt je komponovaný tak, aby svojim výrazom, hodnotou a členením vhodne doplnil prostredie. Členením fasády a farebnými úpravami objekt na seba upozorňuje a zároveň ladí s okolitým prostredím.


Rekonštrukcia kaštieľa
Fotogaléria k článku
Podobné články