Pozemné komunikácie v obci Ražňany

vložený: 29.02.2024 11:06, , čítaný: 381x

    Obec Ražňany sa zapojila do výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany z operačného programu ľudské zdroje. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali sumu 314 351, 23 €. Poskytovateľ nám poskytol finančné prostriedky 95 % z uvedenej sumy. Vo verejnom obstarávaní uspela a stavbu realizovala firma EUROVIA SK, a. s. v celkovej sume 270 012, 34 € za stavebné práce. Projektová dokumentácia bola rozdelená na objekty SO 01 komunikácie a SO 02 Chodníky pre peších. Dôvodom rekonštrukcie bol nevyhovujúci technický stav týchto ciest, ktoré sa realizovali na ulici Ku krížu, ul. Nová a ul. K osade. Cieľom, ktorý bol aj splnený bolo rekonštruovať asfaltové vrstvy predmetných úsekov ciest, úprava a dostavba cestných obrubníkov, riešenie odvodnenia vozovky a dostavba chodníkov. Všetky tieto stavebné práce sa podarilo urobiť za priaznivého počasia a stavba bola úspešne odovzdaná zhotoviteľom v mesiaci 7/2023 a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v mesiaci 12/2023. Obec pokračuje v dlhodobo odsúhlasených investičných zámeroch, do ktorých sú zahrnuté aj miestne komunikácie a ich oprava.


Pozemné komunikácie v obci Ražňany
Fotogaléria k článku
Podobné články