Výstavba chodníka okolo cintorína

vložený: 16.10.2017 08:11, upravený: 17.10.2017 09:36, čítaný: 1783x

    Obec pokračuje s plnením kapitálových výdavkov schválených obecným zastupiteľstvom na rok 2017. Rekonštrukcia kaštieľa a výstavba nového pavilónu MŠ sa presúva do roka 2018, a preto sa finančné prostriedky určené na tieto aktivity rozpočtovým opatrením presunú na výstavbu chodníka, ktorý bude pokračovať od zastávky pri Ostrovanoch okolo celého cintorína a napojí sa pri jestvujúcom chodníku pri s. č. 267 (Oravec). Dĺžka chodníka je 366 m a šírka 1,5 m. V tomto úseku sa vybuduje aj dažďová kanalizácia a rozšíri sa križovatka smerom na „Poľnú cestu“, predĺži sa parkovisko. Po dokončenej výstavbe chodníka firma Doprastav zrekonštruuje cestu v celej šírke a dĺžke od križovatky na Uz. Šalgov po zastávku za cintorínom smerom do Ostrovian. Zrekonštruuje sa aj cesta od dolnej zastávky po kopec – „Hura“. Chodník určite pomôže chodcom, ktorí v súčasnosti môžu používať buď okraj štátnej cesty alebo prechádzajú cez cintorín. Cesta je z roka na rok nebezpečnejšia, zvýšený počet kamiónov a motorových vozidiel ohrozuje hlavne návštevníkov cintorína a rodičov, ktorí odprevádzajú deti do MŠ.


Výstavba chodníka okolo cintorína
Fotogaléria k článku
Podobné články