Pozvánky a podujatia
21. výročie udalosti

1.4.1995 : Na priečelí fary bola odhalená pamätná tabuľa Š. Onderča sídelným biskupom košickej diecézy Alojzom Tkáčom.

vložené: 28.03.2016
10. výročie udalosti

25.3.2006 : Zomrel dôst.pán František Tuleja,ktorý sa narodil v Ražňanoch 8.12.1923.Pochovaný je na miestnom cintoríne vo Veľkom Šariši.

vložené: 23.03.2016
9. výročie udalosti

24.3.2007 : Na spomienkovej slávnosti 70. výročia smrti Š. Onderča, sa zúčastnili otec biskup Tkáč, dôst. p.Harčar, dôst.p.Mašľar, dôst.p.Fabian,dôst.p.Dráb a za Maticu slovenskú p.Markuš.

vložené: 22.03.2016
15. výročie udalosti

12.3.2001 : Administrátor farnosti, Peter Rákoš uvedený do úradu "farára"

vložené: 10.03.2016
16. výročie udalosti

4.3.2000 : Uskutočnilo sa prvé kolo Biblickej súťaže pre deti. Zúčastnilo sa jej 24 súťažiacich. Otázky boli zamerané na všeobecnú znalosť sv. písma

vložené: 02.03.2016
16. výročie udalosti

3.3.2000 : Nové striešky (markízi) nad vchodovými dverami.4x.Robili to celý mesiac.

vložené: 01.03.2016
51. výročie udalosti

1.3.1965 : V miestnosti hostinca v obci sa konala zlúčovacia členská schôdza JRD, na ktorej sa zlúčili JRD Uzovský Šalgov a JRD Ražňany pod jednotný názov JRD Ražnany

vložené: 29.02.2016
16. výročie udalosti

28.2.2000 : Na kostole boli vymenené vnútorné dvere, ktorými sa prechádza zo sakristie do lode kostola

vložené: 26.02.2016
768. výročie udalosti

24.2.1248 : Vznikla prvá písomná zmienka o našej obci.

vložené: 22.02.2016
15. výročie udalosti

23.2.2001 : Čajový večierok v suteréne FÚ pre deti a mládež.
Dokončili sa miestnosti pre počítače a stretká na FÚ

vložené: 21.02.2016